Plány spoločných poľovačiek schvaľujú okresné úrady najneskôr do 30. septembra každého roka. Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. si tieto plány každý rok od úradu vyžiadame, spracujeme a zverejníme. Od 1.10. si ich môžete vyžiadať i vy osobne.

Plány spoločných poľovačiek 2018/2019

Spoločná poľovačka je forma vykonávania poľovníctva - jej opakom sú individuálne formy. Ak chcete vedieť, napríklad kvôli vlastnej bezpečnosti, kedy sa vo vašom okolí budú spoločné poľovačky uskutočňovať, tu si môžete pozrieť a stiahnuť ich plány podľa jednotlivých obvodných lesných úradov:

OÚ Banská Bystrica - pdf (204 kB)

OÚ Bardejov - pdf (489 kB)

OÚ Brezno - pdf (139 kB)

OÚ Detva - pdf (863 kB)

OÚ Humenné - pdf (607 kB)

OÚ Kežmarok - pdf (239 kB)

OÚ Košice - pdf (159 kB)

OÚ Martin - pdf (190 kB)

OÚ Nitra - pdf (725 kB)

OÚ Prešov - pdf (490 kB)

OÚ Poprad - pdf (193 kB)

OÚ Považská Bystrica - pdf (330 kB)

OÚ Prievidza a Partizánske - pdf (218 kB)

OÚ Stropkov - pdf (268 kB)

OÚ Spišská Nová Ves - pdf (204 kB)

OÚ Stará Ľubovňa - pdf (340kB)

OÚ Snina - pdf (268 kB)

OÚ Svidník - pdf (492 kB)

OÚ Trenčín - pdf (353 kB)

OÚ Vranov and Topľou - pdf (495 kB)

OÚ Zvolen - pdf (2800 kB)

OÚ Žilina - pdf (525kB)