Plány spoločných poľovačiek schvaľujú okresné úrady najneskôr do 30. septembra každého roka. Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. si tieto plány každý rok od úradu vyžiadame, spracujeme a zverejníme. Od 1.10. si ich môžete vyžiadať i vy osobne.

Plány spoločných poľovačiek 2019/2020

Spoločná poľovačka je forma vykonávania poľovníctva - jej opakom sú individuálne formy. Ak chcete vedieť, napríklad kvôli vlastnej bezpečnosti, kedy sa vo vašom okolí budú spoločné poľovačky uskutočňovať, tu si môžete pozrieť a stiahnuť ich plány podľa jednotlivých obvodných lesných úradov:

OÚ Banská Bystrica - pdf (446kB)

OÚ Bardejov - pdf (738kB)

OÚ Brezno - pdf (228 kB)

OÚ Humenné - pdf (518 kB)

OÚ Kežmarok - pdf (233 kB)

OÚ Košice - pdf (227 kB)

OÚ Martin - pdf (224 kB)

OÚ Námestovo - pdf (292 kB)

OÚ Nitra - pdf (639 kB)

OÚ Prešov - pdf (540 kB)

OÚ Považská Bystrica - pdf (369 kB)

OÚ Prievidza a Partizánske - pdf (228kB)

OÚ Spišská Nová Ves - pdf (249kB)

OÚ Snina - pdf (224kB)

OÚ Stropkov - pdf (265kB)

OÚ Stará Ľubovňa - pdf (401kB)

OÚ Svidník - pdf (494kB)

OÚ Trenčín - pdf (344kB)

OÚ Vranov and Topľou - pdf (464kB)

OÚ Zlaté Moravce - pdf (226kB)

OÚ Zvolen (okresy Zvolen, Detva, Krupina) - pdf (923 kB)

OÚ Žilina - pdf (397kB

V okrese Michalovce neboli spoločné poľovačky pre poľovnú sezónu 2019/2020 povolené