Naše aktivity

Výročné a finančné správy

rok 2022 - pdf (3,85 MB)
rok 2021 - pdf (3,37 MB)
rok 2020 - pdf (2,45 MB)
rok 2019 - pdf (3,63 MB)
rok 2018 - pdf (4,93 MB)
rok 2017 - pdf (2,63 MB)
rok 2016 - pdf (2,1 MB)
rok 2015 - pdf (0,6 MB)
rok 2014 - pdf (1,22 MB)
rok 2013 - pdf (543,5 kB)
rok 2012 - pdf (1,4 MB)
rok 2011 - pdf (101 kB)
rok 2010 - pdf (101 kB)
rok 2009 - pdf (119 kB)
rok 2008 - pdf (119 kB)
rok 2007 - pdf (1.3 MB)
rok 2006 - pdf (900 kB)

 

Vývoj našich aktivít v jednotlivých pohoriach

TANAP
NAPANT
NP Poloniny
Slanské vrchy
Bratislavské lesy
Košické lesy


Naša história pohľadom spravodaja Zavýjanie

Čo sme urobili

v roku 2015 (pdf, 114 kB)
v roku 2014 (pdf, 136 kB)
v roku 2013 (pdf, 128 kB)
v roku 2012 (pdf, 109 kB)
v roku 2011 (pdf, 89 kB)
v roku 2010 (pdf, 54 kB)
v roku 2009 (pdf, 243 kB)

Do roku 2015 sme spoluorganizovali aj súťaž stredných a základných škôl Lesoochranárska škola