Plány spoločných poľovačiek schvaľujú okresné úrady najneskôr do 30. septembra každého roka. Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. si tieto plány každý rok od úradu vyžiadame, spracujeme a zverejníme. Od 1.10. si ich môžete vyžiadať i vy osobne.

Plány spoločných poľovačiek 2020/2021

Spoločná poľovačka je forma vykonávania poľovníctva - jej opakom sú individuálne formy. Ak chcete vedieť, napríklad kvôli vlastnej bezpečnosti, kedy sa vo vašom okolí budú spoločné poľovačky uskutočňovať, tu si môžete pozrieť a stiahnuť ich plány podľa jednotlivých obvodných lesných úradov:

OÚ Banská Bystrica - pdf (173 kB)

OÚ Bardejov - pdf (1,2MB)

OÚ Brezno - pdf (103 kB)

OÚ Detva - pdf (1,03MB)

OÚ Dolný Kubín - pdf (145 kB)

OÚ Humenné - pdf (241kB)

OÚ Ilava - pdf (112kB)

OÚ Kežmarok - pdf (167kB)

OÚ Michalovce - pdf (238kB)

OÚ Námestovo - pdf (173kB)

OÚ Poprad - pdf (223kB)

OÚ Považská Bystrica - pdf (286kB)

OÚ Prešov - pdf (332kB)

OÚ Prievidza a Partizánske - pdf (224kB)

OÚ Sobrance - pdf (169kB)

OÚ Spišská Nová Ves - pdf (114kB)

OÚ Stará Ľubovňa - pdf (281kB)

OÚ Stropkov - pdf (164kB)

OÚ Svidník - pdf (233kB)

OÚ Trenčín - pdf (121kB)

OÚ Vranov - pdf (224kB)

OÚ Zvolen - pdf (61kB)

OÚ Žilina - pdf (335kB)

OÚ Košice - zrušené pre AMO

OÚ Snina - neschválené pre sezónu 2020/2021