Kúp si svoj strom

Súkromná prírodná rezervácia Vlčia

Súkromná prírodná rezervácia Vlčia má rozlohu 21, 24 ha a nachádza sa v Prešovskom kraji v pohorí Čergov, v katastri obce Olejníkov v pramennej oblasti riečky Ľutinka. Pôvodne patril les súkromnému majiteľovi, od ktorého VLK les odkúpil. Sumu potrebnú na kúpu lesa - 3,2 milióna korún, sa podarilo získať zbierkou Kúp si svoj strom medzi občanmi z 19-tich krajín celého sveta.

Ako si kúpiť alebo ako venovať strom?

za pomoc
Pošlite, prosím, na číslo účtu alebo na našu adresu 50 EUR (alebo ekvivalent tejto sumy, ak posielate v inej mene) a mailom, prípadne telefonicky, nám oznámte nasledujúce informácie: na akú poštovú adresu máme poslať poďakovanie, samolepku a list symbolického vlastníka. Ak je strom darom, napíšte meno obdarovaného, ktoré bude na liste vlastníka a to v tvare „komu", napr. Jankovi Hraškovi. Napíšte tiež, pri akej príležitosti je tento dar a od koho (napr. vianočný darček od dedka Jozefa, k 50. narodeninám od kolegýň...), to uvádzame do sprievodného listu a je to potrebná informácia najmä vtedy, ak zásielka ide od nás priamo obdarovanému. Ak ide o malé dieťa, ktorému je vhodnejšie tykať, je to tiež užitočná informácia :) Prosíme Vás, mená píšte s diakritikou a adresu uveďte aj s menom, aby bolo jasné, či to máme poslať Vám ako darcovi alebo priamo obdarovanému. Každý certifikát - list symbolického vlastníka stromu je ručne vypísaný originál a zasielame ho fyzickou poštou na adresu, ktorú nám uvediete.
TIP: Spolu s údajmi nám môžete e-mailom rovno poslať aj doklad o zadaní platby + informáciu, či zásielku môžeme poslať doporučene alebo radšej obyčajne
Kontakt: katka@wolf.sk, 0911 - 77 90 30, VLK, 082 13 Tulčík 310.

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí v čase Vianoc i iných sviatkov myslia aj na stromy, rastliny, zvieratá a iné lesné bytosti.

Platba zo Slovenska alebo zo zahraničia (okrem platby v CZK) sk

Adresát/Názov účtu Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 310
IBAN/BIC SK84 7500 0000 0003 8320 0623 / CEKOSKBX

Stav zbierky


V roku 1997 začalo Lesoochranárske zoskupenie VLK akciu na záchranu jedľovobukového lesa v Čergovskom pohorí na východe Slovenska. Les o rozlohe 21,24 ha je v súčasnosti majetkom LZ VLK. Na celom území lesa bola v roku 2004 vyhlásená súkromná prírodná rezervácia Vlčia s najvyšším - 5. stupňom ochrany. Na záchranu lesa jeho vykúpením od pôvodného majiteľa sme dostali 1822 príspevkov od prispievateľov z 19-tich krajín celého sveta. Všetkým veľmi pekne ďakujeme. Parcely, ktoré patria do Vlčej, sú zapísané na liste vlastníctva číslo 510, katastrálne územie Olejníkov, okres Sabinov.

Zbierka pokračuje s cieľom vykúpiť čo najviac hektárov lesa v okolí Vlčej.