Kúp si svoj strom

Súkromná prírodná rezervácia Vlčia

Súkromná prírodná rezervácia Vlčia má rozlohu 21, 24 ha a nachádza sa v Prešovskom kraji v pohorí Čergov, v katastri obce Olejníkov v pramennej oblasti riečky Ľutinka. Pôvodne patril les súkromnému majiteľovi, od ktorého VLK les odkúpil. Sumu potrebnú na kúpu lesa - 3,2 milióna korún, sa podarilo získať zbierkou Kúp si svoj strom medzi občanmi z 19-tich krajín celého sveta.

Ako si kúpiť alebo ako venovať strom?

za pomoc

Pošlite, prosím, na číslo účtu alebo na našu adresu 50 EUR (alebo ekvivalent tejto sumy, ak posielate v inej mene) a mailom, prípadne telefonicky, nám oznámte nasledujúce informácie: na akú poštovú adresu máme poslať poďakovanie, samolepku a list symbolického vlastníka. Ak je strom darom, napíšte meno obdarovaného, ktoré bude na liste vlastníka a to v tvare „komu", napr. Jankovi Hraškovi. Meno je ručne vpisované do predpripraveného okienka, ktoré zvyčajne stačí aj na dlhšie priezvisko, uviesť však môžete aj iba napr. krstné meno alebo prezývku. Napíšte nám tiež, pri akej príležitosti je tento dar a od koho (napr. vianočný darček od dedka Jozefa, k 50. narodeninám od kolegýň...), to uvádzame do sprievodného listu a je to potrebná informácia najmä vtedy, ak zásielka ide od nás priamo obdarovanému. Ak ide o malé dieťa, ktorému je vhodnejšie tykať, je to tiež užitočná informácia :) Prosíme Vás, mená píšte s diakritikou a adresu uveďte aj s menom, aby bolo jasné, či to máme poslať Vám ako darcovi alebo priamo obdarovanému. Každý certifikát - list symbolického vlastníka stromu je ručne vypísaný originál a zasielame ho fyzickou poštou na adresu, ktorú nám uvediete. Napíšte nám prosím aj to, či zásielku môžeme poslať doporučene alebo radšej obyčajne. Certifikáty nezasielame emailom.
TIP: Spolu s údajmi nám môžete e-mailom rovno poslať aj doklad o zadaní platby
Kontakt: katka@wolf.sk, 0911 779 030, VLK, 082 13 Tulčík 310.

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí v čase Vianoc i iných sviatkov myslia aj na stromy, rastliny, zvieratá a iné lesné bytosti.

Platba zo Slovenska alebo zo zahraničia (okrem platby v CZK) sk

Adresát/Názov účtu Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 310
IBAN SK84 7500 0000 0003 8320 0623
BIC CEKOSKBX
Variabilný symbol 10

Stav zbierky


V roku 1997 začalo Lesoochranárske zoskupenie VLK akciu na záchranu jedľovobukového lesa v Čergovskom pohorí na východe Slovenska. Les o rozlohe 21,24 ha je v súčasnosti majetkom LZ VLK. Na celom území lesa bola v roku 2004 vyhlásená súkromná prírodná rezervácia Vlčia s najvyšším - 5. stupňom ochrany. Na záchranu lesa jeho vykúpením od pôvodného majiteľa sme dostali 1822 príspevkov od prispievateľov z 19-tich krajín celého sveta. Všetkým veľmi pekne ďakujeme. Parcely, ktoré patria do Vlčej, sú zapísané na liste vlastníctva číslo 510, katastrálne územie Olejníkov, okres Sabinov.

Zbierka pokračuje s cieľom vykúpiť čo najviac hektárov lesa v okolí Vlčej.