Plány spoločných poľovačiek schvaľujú okresné úrady najneskôr do 30. septembra každého roka. Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. si tieto plány každý rok od úradu vyžiadame, spracujeme a zverejníme. Od 1.10. si ich môžete vyžiadať i vy osobne.

Plány spoločných poľovačiek 2021/2022

Plány spoločných poľovačiek uviedli poľovníkov do omylu, že veterinárne opatrenia, týkajúce sa afrického moru ošípaných vydané pred schválením plánov, neplatia.
Veterinárne opatrenia sú NADRADENÉ plánom spoločných poľovačiek. Lov zveri na spoločných poľovačkách, okrem lovu kačice divej na ťahu a lovu raticovej zveri vo zverniciach, je v oblasti infikovanej AMO, zakázaný.

Presné znenie veterinárnych opatrení majú jednotlivé poľovné združenia k dispozícii a sú povinní ich rešpektovať.

Infikovaná oblasť ASF Part II k decembru 2021 je v mape zvýraznená ružovou farbou.
Zdroj: https://www.svps.sk/zvierata/choroby_AMO.asp


Spoločná poľovačka je forma vykonávania poľovníctva - jej opakom sú individuálne formy. Ak chcete vedieť, napríklad kvôli vlastnej bezpečnosti, kedy sa vo vašom okolí budú spoločné poľovačky uskutočňovať, tu si môžete pozrieť a stiahnuť ich plány podľa jednotlivých obvodných lesných úradov:

OÚ Banská Bystrica -pdf (1119kB)

OÚ Bardejov -pdf (276kB)

OÚ Brezno - spoločné poľovačky neboli pre sezónu 2021/2022 schválené

OÚ Dolný Kubín -pdf (152kB)

OÚ Humenné -pdf (184kB)

OÚ Kežmarok -pdf (124kB)

OÚ Krupina -pdf (1,78MB)

OÚ Michalovce - spoločné poľovačky neboli pre sezónu 2021/2022 schválené

OÚ Námestovo -pdf (147kB)

OÚ Poprad -pdf (115kB)

OÚ Prešov -pdf (212kB)

OÚ Partizánske a Prievidza -pdf (1,29 MB)

OÚ Považská Bystrica -pdf (205kB)

OÚ Snina - spoločné poľovačky neboli pre sezónu 2021/2022 schválené

OÚ Spišská Nová Ves -pdf (140kB)

OÚ Stará Ľubovňa -pdf (133kB)

OÚ Stropkov -pdf (154kB)

OÚ Svidník -pdf (194kB)

OÚ Trenčín -pdf (194kB)

OÚ Tvrdošín -pdf (122kB)

OÚ Vranov nad Topľou -pdf (186kB)

OÚ Zvolen -pdf (226kB)

OÚ Žilina -pdf (226kB)