Plány spoločných poľovačiek schvaľujú okresné úrady najneskôr do 30. septembra každého roka. Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. si tieto plány každý rok od úradu vyžiadame, spracujeme a zverejníme. Od 1.10. si ich môžete vyžiadať i vy osobne.

Spoločné poľovačky 2013/2014

Tu si môžete pozrieť a stiahnuť plány spoločných poľovačiek podľa jednotlivých obvodných lesných úradov:

OLÚ Bardejov - pdf (113 kB)
OÚ Bratislava - pdf (74 kB)
OÚ Brezno - pdf (86 kB)
OLÚ Humenné - pdf (129 kB)
OLÚ Kežmarok - pdf (89 kB)
OLÚ Košice - pdf (110 kB)
OLÚ Martin - pdf (80 kB)
OLÚ Michalovce - pdf (140 kB)
OÚ Nitra - pdf (94 kB)
OLÚ Poprad - pdf (91 kB)
OÚ Považská Bystrica - pdf (106 kB)
OLÚ Prešov - pdf (132 kB)
OLÚ Prievidza - pdf (85 kB)
OLÚ Snina - pdf (105 kB)
OLÚ Spišská Nová Ves - pdf (85 kB)
OLÚ Stropkov - pdf (101 kB)
OLÚ Trenčín - pdf (112 kB) - aktualizové 21.10.2013, pridané údaje OÚ Bánovce n/B
OLÚ Vranov nad Topľou - pdf (123 kB)
OLÚ Zvolen - pdf (104 kB)
OLÚ Žilina - pdf (117 kB)