Dravce

Za roky našej činnosti sme zachránili stovky životov nevinných medveďov, vlkov i ďalších dravcov z radov šeliem i vtákov, lovených pre nedostatok uvedomenia si súvislostí zložitého fungovania prírody, kvôli ignorovaniu základných princípov spolunažívania so šelmami a v neposlednom rade i pre peniaze.

Od 1. júna 2021, po desiatkach rokov osvety, rokovaní a práce v teréne aj na celoeurópskej úrovni, platí na Slovensku celoročná ochrana vlka dravého. Viac na https://vlci.wolf.sk/sk/.

Od roku 2008 sme podali na súd stovky žalôb za protizákonné odstrely chránených medveďov v rámci regulačného lovu. Súdy rozhodli v náš prospech, čím potvrdili nesprávny postup ministerstva životného prostredia pri udeľovaní výnimiek. Dôrazom na prevenciu a osvetu sme i pomocu týchto žalôb zmenili prístup ministerstva i úradníkov k ochrane medveďa v našej krajine.

Viac o vlkoch ...
Viac o medveďoch ...