Stav zbierok

Kúp si svoj strom
Do 31.12.2008:
3 788 000,- SKK
Od 1.1.2009:
203 509,08 EUR
510 030,39 CZK

ĎAKUJEME!

Aktuálny kurz

77 - korunáčka
2,77 €

ekolist po drátě

wilderoben

Dravce

Za roky našej činnosti sme zachránili stovky životov nevinných medveďov, vlkov i ďalších dravcov z radov šeliem i vtákov, lovených pre nedostatok uvedomenia si súvislostí zložitého fungovania prírody, kvôli ignorovaniu základných princípov spolunažívania so šelmami a v neposlednom rade i pre peniaze.

V roku 2008 sme podali na súd 51 žalôb za protizákonné odstrely chránených medveďov v rámci regulačného lovu. Vo všetkých 51 prípadoch súd rozhodol v náš prospech, čím potvrdil nesprávny postup ministerstva životného prostredia pri udeľovaní výnimiek.

Viac o vlkoch ...
Viac o medveďoch ...