Člen - podporovateľ

Členom podporovateľom sa stáva záujemca, ktorý dovŕšil 15 rokov, chce podporovať činnosť VLKa a platí členské. Ak ste sa rozhodli stať členom, je potrebné vyplniť členskú kartu a doručiť nám členský príspevok. Členskú kartu vám môžeme poslať alebo ju môžete vyplniť aj online prostredníctvom tohoto formulára.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na andrea@wolf.sk, 0911 - 77 90 60.

Výška členského: 10,- € / rok

Platba zo Slovenska sk

Platiť môžete prevodom na číslo účtu:

Adresát (Názov účtu) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 310
IBAN/BIC SK06 7500 0000 0003 8321 7353 / CEKOSKBX
Variabilný symbol 100

Platba z Českej republiky cz

Pri platbe v CZK prosíme posielajte sumu ekvivalentnú 10 €. Členovia VLKa z ČR nám môžu posielať členské na číslo účtu:

Adresát (Názov účtu) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 310
Číslo účtu 191010622 / 0300
IBAN/BIC CZ39 0300 0000 0001 9101 0622 / CEKOCZPP
Variabilný symbol 100