Orgány LZ VLK

Náčelník LZ VLK

  • Ing. Juraj Lukáč, štatutárny zástupca

    Rada starších:

  • Ing. Juraj Lukáč, náčelník LZ VLK
  • Viliam Bartuš, náčelník kmeňa VLK Východné Karpaty
  • Mgr. Katarína Ondrejová, náčelníčka kmeňa VLK Čergov

    Dozorná rada

  • Silvester Behúň