Plány spoločných poľovačiek schvaľujú okresné úrady najneskôr do 30. septembra každého roka. Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. si tieto plány každý rok od úradu vyžiadame, spracujeme a zverejníme. Od 1.10. si ich môžete vyžiadať i vy osobne.

Plány spoločných poľovačiek 2014/2015

Spoločná poľovačka je forma vykonávania poľovníctva - jej opakom sú individuálne formy. Ak chcete vedieť, napríklad kvôli vlastnej bezpečnosti, kedy sa vo vašom okolí budú spoločné poľovačky uskutočňovať, tu si môžete pozrieť a stiahnuť ich plány podľa jednotlivých obvodných lesných úradov:

OÚ Bardejov - pdf (113 kB)
OÚ Nitra - pdf (94 kB)
OÚ Snina - pdf (105 kB)
OÚ Vranov nad Topľou - pdf (123 kB)
OÚ Humenné - pdf (129 kB)
OÚ Martin - pdf (80 kB)
OÚ Považská Bystrica - pdf (106 kB)
OÚ Prešov - pdf (132 kB)
OÚ Spišská Nová Ves - pdf (85 kB)
OÚ Stropkov - pdf (101 kB)
OÚ Svidník - pdf (101 kB)
OÚ Žilina - pdf (101 kB)
OÚ Poprad - pdf (101 kB)
OÚ Michalovce - pdf (101 kB)
OÚ Trenčín - pdf (101 kB)
OÚ Zvolen (Zvolen, Detva) - pdf (72 kB)
OÚ Zvolen (Krupina) - pdf (56 kB)
OÚ Brezno - pdf (53 kB)
OÚ Banská Bystrica - pdf (53 kB)