Plány spoločných poľovačiek schvaľujú okresné úrady najneskôr do 30. septembra každého roka. Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. si tieto plány každý rok od úradu vyžiadame, spracujeme a zverejníme. Od 1.10. si ich môžete vyžiadať i vy osobne.

Plány spoločných poľovačiek 2023/2024

OÚ Bardejov - neschválené

OÚ Brezno - neschválené

OÚ Dolný Kubín -pdf (151kB)

OÚ Humenné -pdf (138kB)

OÚ Ilava -pdf (127kB)

OÚ Kežmarok -pdf (128kB)

OÚ Martin -pdf (94kB)

OÚ Michalovce -pdf (117kB)

OÚ Námestovo -pdf (225kB)

OÚ Nitra -pdf (225kB)

OÚ Považská Bystrica -pdf (173kB)

OÚ Prešov -pdf (99kB)

OÚ Prievidza a Partizánske -pdf (1024kB)

OÚ Snina - neschválené

OÚ Spišská Nová Ves - neschválené

OÚ Stará Ľubovňa -pdf (99kB)

OÚ Stropkov - neschválené

OÚ Svidník -pdf (91kB)

OÚ Trenčín -pdf (190kB)

OÚ Vranov nad Topľou -pdf (89kB)

OÚ Zvolen - neschválené

OÚ Žilina -pdf (91kB)