Projekty

Projekt: Increasing competencies through education in protected areas
Medzinárodný projekt Hnutí DUHA z ČR, partnermi projektu sú European Wilderness Society z Rakúska, Mountain Wilderness z Francúzska a LZ VLK.
Cieľom projektu je zvýšenie know-how o vzdelávaní dospelých v chránených územiach, v územiach divočiny, vzájomná výmena skúseností a identifikovanie najlepších príkladov vzdelávacích metód vhodných pre dospelých.
Trvanie projektu: 1. 10. 2014 – 31. 8. 2016

Podporené z programu Európskej únie

TS 20.6.2016 - Gaia semináre -pdf (248 kB)
TS 10.3.2016 - Geokešové chodníky -pdf (329 kB)
TS 8.12.2015 – Nehaňte vlka – prvá prednáška cyklu 2015 – 2016 -pdf (166 kB)
TS 26.2.2015 – Medvede v Snine – posledná prednáška cyklu 2014 – 2015 -pdf (197 kB)


Projekt: Vlčie hory – nová európska divočina pre ľudí i les
Cieľom projektu je vytvorenie chránených území nového typu, v ktorých prirodzené procesy znovu tvoria a formujú krajinu, a v ktorej je lokálna ekonomika založená na znalostnej turistike využívajúc jedinečnosť prirodzenej prírody.
Trvanie projektu: 27. 8. 2012 – 31. 8. 2014
Projekt: Ochrana podhorských obcí záchranou Čergova
Cieľom projektu je rozširovanie chránených bezzásahových území, presadzovanie udržateľného hospodárenia a rozvoj znalostnej turistiky v Čergovskom pohorí a šírenie osvety o bezzásahových územiach.
Trvanie projektu: 1. 9. 2012 – 28. 2. 2014