Súkromná prírodná rezervácia Vlčia

Súkromná prírodná rezervácia Vlčia má rozlohu 21, 24 ha a nachádza sa v Prešovskom kraji v pohorí Čergov, v katastri obce Olejníkov v pramennej oblasti riečky Ľutinka. Pôvodne patril les súkromnému majiteľovi, od ktorého VLK les odkúpil. Sumu potrebnú na kúpu lesa - 3,2 milióna korún, sa podarilo získať zbierkou Kúp si svoj strom medzi občanmi z 19-tich krajín celého sveta. VLK je majiteľom lesa už od roku 1998 a od toho času sa v tomto lese nezasahuje: neťaží sa tam drevo, nesadia stromy, nevyťahujú sa mŕtve kmene a v lese sa nepoľuje. Les sa nachádza v závere doliny Jarabinčík v mikropovodí rieky Ľutinky, geologickým podkladom je paleogénny flyš. V nižších polohách lesa prevláda jedľová bučina, na podhrebeňových svahoch buková javorina a v závere buková javorina obmedzeného vzrastu. Prevládajúcimi drevinami sú buk, javor horský a jedľa, primiešaný je javor mliečny, brest, breza, vzácna vŕba sliezska a v podhrebeňovej časti sa vyskytuje aj jarabina vtáčia. Celkový počet stromov s priemerom väčším ako 70 mm je podľa merania znalca presne 11 548. V bylinnom podraste možno nájsť okrem typických sprievodcov buka mesačnicu trvácu, hluchavník žltý, bažanku trvácu, pakost smradľavý a štyri druhy papradí. Z chránených druhov rastlín sa tu vyskytuje ľalia zlatohlavá, z ohrozených vstavačovec bazový a ozdobou podhrebeňových svahov sú mliečivec alpínsky, kýchavica biela Lobelova a cesnak hadí.
Z vtákov možno vo Vlčej vidieť a počuť pinku lesnú, slávika červienku, drozdov - čierneho a plavého, penicu čiernohlavú, sluku lesnú, kolibkáriky - čipčavého a spevavého, a dutinové hniezdiče: brhlíka lesného, muchárika bielokrkého, tesára čierneho i ďalšie ďatle a sýkorky. Vyskytujú sa tu štyri druhy sov: sova dlhochvostá, sova obyčajná, pôtik kapcavý a kuvičok vrabčí. Nad lúkou, ktorá patrí k rezervácii prelietava orol skalný a orol krikľavý. Z kopytníkov sú bežné srnce jelene a diviaky, zo šeliem sa na území pohybujú vlky, rysy a jeden medveď.

Aby sme územiu zaručili aj formálnu ochranu podľa zákona o ochrane prírody, vypracovali sme a predložili v roku 1999 na Krajský úrad v Prešove návrh na vyhlásenie Súkromnej prírodnej rezervácie Vlčia. Po nekonečnom šikanovaní zo strany odboru ŽP bol až za účasti nášho právneho zástupcu návrh odsúhlasený a v apríli 2002 pripravená dohoda o vyhlásení rezervácie, ktorú však vtedajší prednosta KÚ Prešov Ing. Polačko nepodpísal ani po opakovaných výzvach a zablokoval tak celý proces vyhlasovania. V spolupráci s tímom právnikov sme preto pripravili sériu opatrení, ktoré vyústili v marci 2003 podaním žaloby na Krajskom súde v Prešove. Žalobou sme žiadali, aby Krajský úrad v Prešove ukončil prieťahy a podpísal s nami dohodu o vyhlásení rezervácie. Krajský súd rozhodol 17. októbra 2003 v prospech VLKa a zaviazal Krajský úrad v Prešove, aby s nami - pod hrozbou opakovaných stotisícových pokút - podpísal dohodu. Keďže následne došlo k reforme verejnej správy, celý prípad zdedil novovytvorený Krajský úrad životného prostredia v Prešove. Jeho prednosta Ing. Vočko v zmysle uznesenia súdu podpísal dohodu o vyhlásení súkromnej prírodnej rezervácie Vlčia a po záverečnom pripomienkovaní na MŽP, aj všeobecne záväznú vyhlášku. Vyhláška vyšla vo Vestníku vlády s dátumom účinnosti 1. apríl 2004. Znamená to, že sme sa po takmer piatich rokoch a presne po 1722 dňoch dočkali toho, že nám štát umožnil podľa zákona chrániť les, ktorý sme my - občania dobrovoľne chránili už od roku 1997. Všetkým členom VLKa a ďalším početným dobrodincom, ktorí nám pri tom obetavo pomáhali, veľmi pekne ďakujeme.

Zbierka Kúp si svoj strom na rozšírenie rezervácie neustále pokračuje.

Fotogaléria Vlčej


strom
Lámete si hlavu nad tým, čím obdariť svojich priateľov alebo rodinu?
Chcete darovať niečo krásne a netradičné k narodeninám, meninám, sobášu alebo len tak z lásky? Ak áno, môžete sa pridať k tým, ktorí sa symbolickou kúpou stromov snažia zachrániť kúsok divočiny na východnom Slovensku. Jeden takýto strom stojí 50,00 € a kupec prispieva touto sumou na rozšírenie súkromnej prírodnej rezervácie Vlčia.