Ďalšie časti

GAIA - náš domov

„Gaia - náš domov“ je osemdňový pobyt v lese, kde maximálne desať účastníkov pod vedením odborných lektorov, bez ohňa a komplikovaných stanových prístreškov trávi dni a noci uprostred prirodzených východoslovenských lesov.

kresba

POČIATKY

Nápad usporiadať takéto netradičné terénne semináre skrsol pri rozmýšľaní nad cestou, ktorá nás doviedla k boju za záchranu Prírody. Boli to hodiny, dni, mesiace až roky strávené pod širákom v slovenských lesoch, stovky nocí počúvania sov, tisíce dní dažďa i slnka, mokré spacáky i ruky spálené od júlového slnka, omrzliny na prstoch, stretnutia s vlkmi, to všetko formovalo naše duše a vyberalo z nás tých, ktorí majú v srdci divočinu. A tak dnes, keď je potrebné sformovať hnutie priateľov prirodzených lesov ochotných pomôcť Prírode, nie romantickými posedeniami pri ohňoch a folkových pesničkách, ale vlastnou prácou, ponúkame záujemcom skrátenú verziu tohto putovania.

CIEĽ

  • Vštepiť ľuďom myšlienku života na Zemi ako pavučiny, v ktorej je ľudský rod len jednou nitkou. Zbaviť ľudí antropocentrického myslenia a upozorniť ich na fakt, že život na Zemi bude existovať aj bez nás.
  • Zdôrazniť zodpovednosť ľudí za ich ovplyvňovanie prírodných procesov a za kvalitu nášho životného prostredia, vzbudiť záujem o veci spoločné a podporiť odhodlanie konkrétnymi skutkami prispieť k náprave.

ORGANIZÁCIA

Záujemca o terénny seminár „Gaia - náš domov“ kontaktuje LZ VLK a dohodne si jeden z voľných termínov. Spravidla sa semináre konajú prvý májový, prvý júnový a tretí septembrový týždeň na Čergove a vo Východných Karpatoch. Presnejšie pozri termíny. Skupina na všetko odhodlaných účastníkov sa v sobotu popoludní stretne na určenom mieste konania seminára. Program začína v nedeľu pod vedením prvého lektora. Záujemcov je stále viac, preto sa nezabudni včas prihlásiť.

Nezabudni !

  • zober si so sebou spacák,karimatku a niečo proti dažďu
  • v prípade sychravého počasia ťa potešia suché ponožky, máš rezervné?
  • osem dní je dlhá doba, budeš mať so sebou dostatok jedla?
  • na akcii za normálnych okolností nevaríme, ale neboj sa, v súrnych prípadoch bude k dispozícii teplý čaj
  • „Gaia - náš domov“ nie je osemdňový vander, neber so sebou žiadne hudobné nástroje
  • určite si prines zápisník a ceruzku alebo pero, dobrý je aj ďalekohľad