Spoločné poľovačky 2011-2012

Plány spoločných poľovačiek pre sezónu 2011-2012 podľa jednotlivých obvodných lesných úradov:

OLÚ Bardejov - pdf (357 kB) - aktualizované 6.12.2011
OLÚ Humenné - pdf (287 kB)
OLÚ Kežmarok - pdf (197 kB)
OLÚ Martin - pdf (137 kB)
OLÚ Michalovce - pdf (524 kB)
OLÚ Poprad - pdf (138 kB)
OLÚ Prešov - pdf (403 kB)
OLÚ Prievidza - pdf (121 kB)
OLÚ Snina - pdf (247 kB)
OLÚ Spišská Nová Ves - pdf (143 kB)
OLÚ Stropkov - pdf (377 kB)
OLÚ Vranov nad Topľou - pdf (279 kB)
OLÚ Žilina - pdf (243 kB)