Čo sme už urobili

Od roku 1993, kedy vzniklo Lesoochranárske zoskupenie VLK ako občianske združenie, systematicky pracujeme na naplnení našej filozofie, ktorou je záchrana prirodzených lesov. Keďže u nás neexistujú chránené územia, z ktorých je vylúčená ľudská činnosť, vytvárame sieť prísne chránených území pod názvom Evolučné lesy®. V týchto rezerváciách alebo iných prísne chránených zónach majú rastliny a zvieratá možnosť žiť svoj riadny a nerušený život bez zásahu človeka. Našimi prioritami je kupovanie lesov a vytváranie súkromných bezzásahových rezervácií, navrhujeme vyhlásenie nových a rozšírenie existujúcich rezervácií, odhaľujeme krádeže a nelegálne činnosti v lesoch, priamo v teréne zastavujeme ťažbu zvyškov najkrajších lesov. Podieľame sa na zmenách legislatívy, kde sústavne presadzujeme skutočnú ochranu našich lesov a šeliem. Vydali sme množstvo kníh s tématikou hlbokej ekológie a aj pomocou nášho Zavýjania, letákov, terénnych pobytov v lesoch, akcií, prednášok a konferencií sme rozšírili vedomie a poznatky verejnosti o dôležitosti prirodzených ekosystémov.

Medzi naše úspechy môžeme zaradiť najmä:

Prírodné rezervácie

Vlčia

Vlčia

Súkromná prírodná rezervácia Vlčia má rozlohu 21,24 ha a nachádza sa v Prešovskom kraji v pohorí Čergov, v katastri obce Olejníkov v pramennej oblasti riečky Ľutinka. Pôvodne patril les súkromnému majiteľovi, od ktorého VLK les odkúpil. Sumu potrebnú na kúpu lesa - 3,2 milióna korún, sa podarilo získať zbierkou Kúp si svoj strom medzi občanmi z 18-tich krajín celého sveta. VLK je majiteľom lesa už od roku 1998 a od toho času sa v tomto lese nezasahuje: neťaží sa tam drevo, nesadia stromy, nevyťahujú sa mŕtve kmene a v lese sa nepoľuje. Les sa nachádza v závere doliny Jarabinčík v mikropovodí rieky Ľutinky, geologickým podkladom je paleogénny flyš. V nižších polohách lesa prevláda jedľová bučina, na podhrebeňových svahoch buková javorina a v závere buková javorina obmedzeného vzrastu. Prevládajúcimi drevinami sú buk, javor horský a jedľa, primiešaný je javor mliečny, brest, breza, vzácna vŕba sliezska a v podhrebňovej časti sa vyskytuje aj jarabina vtáčia. Celkový počet stromov s priemerom väčším ako 70 mm je podľa merania znalca presne 11 548.

Dravce

Za roky našej činnosti sme zachránili stovky životov nevinných medveďov, vlkov i ďalších dravcov z radov šeliem i vtákov, lovených pre nedostatok uvedomenia si súvislostí zložitého fungovania prírody, kvôli ignorovaniu základných princípov spolunažívania so šelmami a v neposlednom rade i pre peniaze.

Od 1. júna 2021, po desiatkach rokov osvety, rokovaní a práce v teréne aj na celoeurópskej úrovni, platí na Slovensku celoročná ochrana vlka dravého. Viac na https://vlci.wolf.sk/sk/.

Legislatíva

Presadili sme mnoho pozitívnych legislatívnych úprav, ktoré umožňujú lepšiu kontrolu hospodárenia v lesoch a zabraňujú ich devastácii.

Zásadné zmeny:

  • zákaz holorubov
  • zákaz sťahovania dreva potokmi
  • účastníctvo mimovládnych organizácií v konaniach