Plány spoločných poľovačiek schvaľujú okresné úrady najneskôr do 30. septembra každého roka. Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. si tieto plány každý rok od úradu vyžiadame, spracujeme a zverejníme. Od 1.10. si ich môžete vyžiadať i vy osobne.

Plány spoločných poľovačiek 2015/2016

Spoločná poľovačka je forma vykonávania poľovníctva - jej opakom sú individuálne formy. Ak chcete vedieť, napríklad kvôli vlastnej bezpečnosti, kedy sa vo vašom okolí budú spoločné poľovačky uskutočňovať, tu si môžete pozrieť a stiahnuť ich plány podľa jednotlivých obvodných lesných úradov:

OÚ Michalovce - pdf (361 kB)

OÚ Humenné - pdf (306 kB)

OÚ Bardejov - pdf (244 kB)

OÚ Prievidza - pdf (162 kB)

OÚ Snina - pdf (198 kB)

OÚ Považská Bystrica - pdf (255 kB)

OÚ Spišská Nová ves - pdf (213 kB)

OÚ Stará Ľubovňa - pdf (271 kB)

OÚ Stropkov - pdf (201 kB)

OÚ Trenčín - pdf (194 kB)

OÚ Žilina - pdf (194 kB)

OÚ Martin - pdf (146 kB)

OÚ Poprad - pdf (133 kB)

OÚ Prešov - pdf (266 kB)

OÚ Nitra - pdf (371 kB)

OÚ Svidník - pdf (267 kB)

OÚ Vranov nad Topľou - pdf (285 kB)

OÚ Banská Bystrica - pdf (265 kB)