Stav zbierok

Kúp si svoj strom
Do 31.12.2008:
3 788 000,- SKK
Od 1.1.2009:
182 081,16 EUR
461 072,99 CZK

ĎAKUJEME!

Aktuálny kurz

77 - korunáčka
2,77 €

ekolist po drátě

Ako si kúpiť alebo ako venovať strom?

za pomocPošlite prosím na číslo účtu alebo na našu adresu 50 EUR (jednotná cena pre celú EÚ) a napíšte nám správu o tom, na akú adresu vám máme poslať poďakovanie, samolepku a list symbolického vlastníka. Ak je strom darom, napíšte nám tiež meno obdarovaného a či je to dar k nejakej príležitosti. Kontakt: dasa@osadne.sk, 0911 - 77 90 50, VLK, 082 13 Tulčík 310.

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí v čase Vianoc i iných sviatkov myslia aj na stromy, rastliny, zvieratá a iné lesné bytosti.

Platba zo Slovenska sk

Zaplatiť nám môžete prevodom alebo internetbankingom:

Adresát/Názov účtu Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 310
IBAN/BIC SK84 7500 0000 0003 8320 0623 / CEKOSKBX

Platba z Českej republiky cz

Pri platbe v CZK prosíme posielajte sumu ekvivalentnú 50 € / strom. Platiť môžete prevodom na číslo účtu:

Adresát/Názov účtu Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 310
Číslo účtu 191010622 / 0300
IBAN/BIC CZ39 0300 0000 0001 9101 0622 / CEKOCZPP
Variabilný symbol 10

Kúpili ste si strom a nedostali ste poďakovanie ?

Ak ste podľa pokynov zaplatili a napriek tomu ste ani po mesiaci od zaplatenia nedostali od nás ani Vy, ani obdarovaný poďakovanie, list symbolického vlastníka a samolepku, niekde sa stala chyba:

  • list nedoručila pošta, čo sa stáva mimoriadne zriedkavo,
  • nevieme nič o platcovi, lebo pri platbe je len ničnehovoriaca skratka,
  • máme len meno a chýba nám adresa, čo sa stáva hlavne pri prevodoch.

V takomto prípade neváhajte a napíšte nám.

STUPNE UTAJENIA (:ox

Utajenie kúpy stromu pre seba

UtU1 úplné utajenie pre prípad, že kupec stromu má doma teror a nechce, aby sa manžel alebo manželka dozvedeli, že vyhodil peniaze na takú daromnicu ako je strom; vystavíme len list vlastníctva a v poďakovaní kupca stromu neuvádzame

Utajenie daru

UtP predstierané utajenie, obdarovanému pod nátlakom vyzradíme darcu
UtR prísne utajenie, no obdarovaný daru rozumie z kontextu poďakovania a okolností
UtU2 úplné utajenie, osoby nesmú o sebe vedieť, vystavujeme len list vlastníctva a v poďakovaní darcu a obdarovaného neuvádzame

PSsst: Pri utajovanej kúpe stromu nám prosím v tajnosti uveďte meno, kód utajenia a heslo, na základe ktorého sa utajenie zruší.

Ďalšie podrobnosti o tejto akcii sa dozviete na našej adrese.