Stav zo dňa

 • 12. 06. 2022

 • Od 1. januára 2009 ste na rozšírenie súkromnej rezervácie poslali
  • 3885
  príspevkov a symbolicky sme predali
  • 6763
  stromov a spolu s drobnými príspevkami sme získali
  313 302,58 EUR
  a
  711 707,08 CZK
 • Od roku 1997 do februára 2002 sa vyzbieralo 3 200 000 Sk a za celú túto sumu sme odkúpili náš prvý les - dnes SPR Vlčia.
 • Od februára 2002 do 31.12.2008 nám prišlo 2287 príspevkov z 10-ich krajín v celkovej sume 3 788 000 SK. Od roku 2006 sme za 348 833 € postupne prikúpili 91,3 ha lesných pozemkov v lokalitách Jarabinčík, Olišavec a Solisko.

Stav zbierky


V roku 1997 začalo Lesoochranárske zoskupenie VLK akciu na záchranu jedľovobukového lesa v Čergovskom pohorí na východe Slovenska. Les o rozlohe 21,24 ha je v súčasnosti majetkom LZ VLK. Na celom území lesa bola v roku 2004 vyhlásená súkromná prírodná rezervácia Vlčia s najvyšším - 5. stupňom ochrany. Na záchranu lesa jeho vykúpením od pôvodného majiteľa sme dostali 1822 príspevkov od prispievateľov z 19-tich krajín celého sveta. Všetkým veľmi pekne ďakujeme. Parcely, ktoré patria do Vlčej, sú zapísané na liste vlastníctva číslo 510, katastrálne územie Olejníkov, okres Sabinov.

Zbierka pokračuje s cieľom vykúpiť čo najviac hektárov lesa v okolí Vlčej. Ak sa chcete pripojiť k tým, ktorí pomohli zachrániť prvých 21 hektárov, kúpte si svoj strom podľa pokynov na tejto www alebo na letáčiku Kúp si svoj strom/Pomôž zachrániť les - daruj z lásky strom, ktorý vám môžeme zaslať poštou. O stave zbierky a o rozširovaní a ochrane Vlčej sa môžete priebežne dočítať na tejto stránke.
Medzi šťastnými symbolickými majiteľmi alebo kupcami stromov sú aj známe osobnosti, ako napríklad spisovateľky: zo Slovenska Jana Bodnárová a z Poľska Oľga Tokarczuková, speváci - Janko Kuric z kapely Vidiek, Kuly z DESMODu, Yxo z HEXU a Jaromír Nohavica, herec Jevgenij Libezňuk, filozof Erazim Kohák, historik Pavel Dvořák a mnoho ďalších. Strom robil radosť aj dnes už nebohým lesným dobrodincom - nositeľke Nobelovej ceny za literatúru Wislawe Szymborskej či hercovi Leopoldovi Haverlovi. Už v samých začiatkoch zbierky sa začala pekná tradícia strom niekomu venovať. Sú to napríklad dary k maturite, promócii, meninám, narodeninám, veľmi často k okrúhlym výročiam: k 50-tkam a 60-tkam. Stromy sú obľúbeným svadobným darom a darom k narodeniu dieťaťa.

Pravidelne sa do akcie Kúp si svoj strom zapájajú aj školy všetkých stupňov. Strom alebo stromy si symbolicky kúpi trieda alebo celá škola. Rekordérom v kupovaní stromov je Základná škola M. R Štefánika v Ivanke pri Dunaji, ktorá si v roku 2018 kúpila už 26. strom.

  Amálka Žilková dostala strom k narodeniu vo februári 2017 od členov kmeňa VLK Malé Karpaty.
  
Tamarka, Anežka a Jonáško dostali svoje prvé stromy od deda Petra Markoša ako Zabezpečenie nehnuteľnosťou.

4 stromy majú vo Vlčej manželia Martin a Martina Bakovci s dcérkami Lindou a Laurou.
 
Eliška a Jirka Kosinovci dostali buk a jedľu k sobášu od mamy Evy a sestry Karolíny.
 
Sára Zajaková dostala strom k narodeniu