Plány spoločných poľovačiek schvaľujú okresné úrady najneskôr do 30. septembra každého roka. Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. si tieto plány každý rok od úradu vyžiadame, spracujeme a zverejníme. Od 1.10. si ich môžete vyžiadať i vy osobne.

Plány spoločných poľovačiek 2022/2023

OÚ Banská Bystrica -pdf (161kB)

OÚ Brezno -pdf (88kB)

OÚ Dolný Kubín -pdf (149kB)

OÚ Humenné -pdf (207kB)

OÚ Ilava -pdf (140kB)

OÚ Kežmarok -pdf (124kB)

OÚ Košice -pdf (81kB)

OÚ Michalovce -pdf (270kB)

OÚ Námestovo -pdf (118kB)

OÚ Nitra -pdf (300kB)

OÚ Poprad -pdf (83kB)

OÚ Považská Bystrica -pdf (153kB)

OÚ Prešov -pdf (130kB)

OÚ Prievidza -pdf (645kB)

OÚ Spišská Nová Ves -pdf (101kB)

OÚ Stará Ľubovňa -pdf (104kB)

OÚ Stropkov -pdf (141kB)

OÚ Svidník -pdf (193kB)

OÚ Trenčín -pdf (188kB)

OÚ Tvrdošín -pdf (105kB)

OÚ Vranov nad Topľou -pdf (145kB)

OÚ Zlaté Moravce -pdf (123kB)

OÚ Zvolen -pdf (209kB)

OÚ Žilina -pdf (231kB)