Kmene

Pobočky LZ VLK sa nazývajú kmene. Vznikajú pri jednotlivých pohoriach a riadia sa stanovami LZ VLK. Každý kmeň má svojho kmeňového náčelníka.
Ak máte záujem pomôcť alebo pracovať v konkrétnom existujúcom kmeni, napíšte buď priamo do kmeňa alebo sa ozvite centrále - tam vás nasmerujeme na lokálnych jednotlivcov, či formujúci sa kmeň aj v iných častiach Slovenska.

Kmene:

Čergov

adresa: VLK Čergov, č. 183, 082 13 Tulčík
mobil: 0911 779 030
katka@wolf.sk
kontakt: Katarína Ondrejová
číslo účtu: SK 27 7500 0000 0040 2403 2144
www.cergov.wolf.sk
2 % z dane:
Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

Východné Karpaty

adresa: Ul. Kpt. Nálepku 102, 069 01 Snina
mobil: 0911 779 020
e-mail: vilo@wolf.sk
kontakt: Viliam Bartuš
číslo účtu: SK38 7500 0000 0040 0486 9596

Samostatne fungujúci právny subjekt