77-korunáčka

Trvalým príkazom banke, ktorá vedie váš účet, môžete pravidelnou mesačnou platbou prispievať na činnosť VLKa. Hodnota symbolickej bankovky, ktorú od nás dostanete, a zároveň minimálna suma mesačnej platby je 77 lesných korún (LK), čo je 2,77 € (či 77 Kč pri platbe na český účet).

77 korunáčka
Ako treba postupovať:

  1. Oznámte nám svoje meno a adresu (napíšte na andrea@wolf.sk, zavolajte na 0911 - 77 90 60 alebo nám napíšte list na našu poštovú adresu) a my vám pridelíme číslo bankovky.
  2. Uskutočnite trvalý príkaz, pričom ako variabilný symbol uveďte číslo pridelenej 77-korunáčky.
  3. Potom, ako dostaneme výpis o prvej platbe vášho trvalého príkazu, pošleme vám bankovku

Informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov

Údaje, ktoré budete potrebovať pre uskutočnenie trvalého príkazu:

Platba zo Slovenska alebo zo zahraničia (okrem platby v CZK) sk

Adresát (Názov účtu) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 310
IBAN/BIC SK23 7500 0000 0004 1307 2483 / CEKOSKBX
Variabilný symbol číslo bankovky

 

Platba z Českej republiky v mene CZK cz

Adresát (Názov účtu) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 310
Číslo účtu 191010622 / 0300
IBAN/BIC CZ39 0300 0000 0001 9101 0622 / CEKOCZPP
Variabilný symbol číslo bankovky