Stav zbierok

Kúp si svoj strom
Do 31.12.2008:
3 788 000,- SKK
Od 1.1.2009:
154 919,53 EUR
411 952,40 CZK

ĎAKUJEME!

Aktuálny kurz

77 - korunáčka
2,77 €

ekolist po drátě

77-korunáčka

Trvalým príkazom banke, ktorá vedie váš účet, môžete pravidelnou mesačnou platbou prispievať na činnosť VLKa. Hodnota symbolickej bankovky, ktorú od nás dostanete, a zároveň minimálna suma mesačnej platby je 77 lesných korún (LK). Výška vašej platby sa od 1.1.2009 prepočítava podľa kurzu Vlčej banky (VB). Kurz sa bude meniť po nepravidelných zasadnutiach rady VB, v ktorej zasadajú srnec Drgonec, sojka Adelka a baktéria Júlia a bude vyvesený na našej www alebo vám ho oznámime prostredníctvom našich kontaktov. Aktuálny kurz je: 77 LK = 2,77 €. Bankovky podľa grafického návrhu Ľubky Dzúrikovej vydáva Vlčia banka.

77 korunáčka
Ako treba postupovať:

  1. Oznámte nám svoje meno a adresu (napíšte na dasa@osadne.sk, zavolajte na 0911 - 77 90 50 alebo nám napíšte list na našu poštovú adresu) a my vám pridelíme číslo bankovky.
  2. Uskutočnite trvalý príkaz, pričom ako variabilný symbol uveďte číslo pridelenej 77-korunáčky a výšku platby nastavte podľa aktuálneho kurzu (môže byť aj vyššia).
  3. Potom, ako dostaneme výpis o prvej platbe vášho trvalého príkazu, pošleme vám bankovku
  4. V ďalších platbách už sumu nie je potrebné meniť podľa kurzu.

Údaje, ktoré budete potrebovať pre uskutočnenie trvalého príkazu:

Platba zo Slovenska sk

Adresát (Názov účtu) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 310
IBAN/BIC SK23 7500 0000 0004 1307 2483 / CEKOSKBX
Variabilný symbol číslo bankovky

 

Platba z Českej republiky cz

Adresát (Názov účtu) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 310
Číslo účtu 191010622 / 0300
IBAN/BIC CZ39 0300 0000 0001 9101 0622 / CEKOCZPP
Variabilný symbol číslo bankovky