Plány spoločných poľovačiek schvaľujú okresné úrady najneskôr do 30. septembra každého roka. Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. si tieto plány každý rok od úradu vyžiadame, spracujeme a zverejníme. Od 1.10. si ich môžete vyžiadať i vy osobne.

Spoločné poľovačky 2012-2013

Tu si môžete pozrieť a stiahnuť plány spoločných poľovačiek podľa jednotlivých obvodných lesných úradov:

OLÚ Banská Bystrica - pdf (117 kB)
OLÚ Bardejov - pdf (133 kB) - aktualizované 30.10.2012
OLÚ Brezno - pdf (51 kB)
OLÚ Humenné - pdf (159 kB)
OLÚ Kežmarok - pdf (108 kB)
OLÚ Malacky - pdf (98 kB) - iba január 2013
OLÚ Martin - pdf (98 kB)
OLÚ Michalovce - pdf (202 kB)
OLÚ Poprad - pdf (110 kB)
OLÚ Prešov - pdf (164 kB) - aktualizované 16.10.2012
OLÚ Prievidza - pdf (100 kB)
OLÚ Snina - pdf (136 kB)
OLÚ Spišská Nová Ves - pdf (104 kB)
OLÚ Stropkov - pdf (145 kB)
OLÚ Trenčín - pdf (131 kB)
OLÚ Vranov nad Topľou - pdf (125 kB)
OLÚ Žilina - pdf (130 kB) - aktualizované 29.10.2012 (doplnené PS Žibrid)
OLÚ Zvolen - pdf (60 kB)