Plány spoločných poľovačiek schvaľujú okresné úrady najneskôr do 30. septembra každého roka. Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. si tieto plány každý rok od úradu vyžiadame, spracujeme a zverejníme. Od 1.10. si ich môžete vyžiadať i vy osobne.

Plány spoločných poľovačiek 2017/2018

Spoločná poľovačka je forma vykonávania poľovníctva - jej opakom sú individuálne formy. Ak chcete vedieť, napríklad kvôli vlastnej bezpečnosti, kedy sa vo vašom okolí budú spoločné poľovačky uskutočňovať, tu si môžete pozrieť a stiahnuť ich plány podľa jednotlivých obvodných lesných úradov:

OÚ Banská Bystrica - pdf (196 kB)

OÚ Bardejov - pdf (1660 kB)

OÚ Brezno - pdf (175 kB)

OÚ Detva - pdf (144 kB)

OÚ Humenné (Medzilaborce, Snina) - pdf (450 kB)

OÚ Martin - pdf (224kB)

OÚ Michalovce - pdf (196 kB)

OÚ Krupina - pdf (2000 kB)

OÚ Nitra - pdf (408 kB)

OÚ Považská Bystrica - pdf (194 kB)

OÚ Prešov - pdf (494 kB)

OÚ Poprad - pdf (207 kB)

OÚ Prievidza (Partizánske) - pdf (150 kB)

OÚ Spišská Nová Ves - pdf (154 kB)

OÚ Stará Ľubovňa - pdf (304 kB)

OÚ Stropkov - pdf (200 kB)

OÚ Svidník - pdf (258 kB)

OÚ Trenčín - pdf (257 kB)

OÚ Vranov - pdf (237 kB)

OÚ Zlaté Moravce - pdf (270 kB)

OÚ Zvolen - pdf (1260 kB)

OÚ Žilina - pdf (283 kB)