Plány spoločných poľovačiek schvaľujú okresné úrady najneskôr do 30. septembra každého roka. Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. si tieto plány každý rok od úradu vyžiadame, spracujeme a zverejníme. Od 1.10. si ich môžete vyžiadať i vy osobne.

Plány spoločných poľovačiek 2016/2017

Spoločná poľovačka je forma vykonávania poľovníctva - jej opakom sú individuálne formy. Ak chcete vedieť, napríklad kvôli vlastnej bezpečnosti, kedy sa vo vašom okolí budú spoločné poľovačky uskutočňovať, tu si môžete pozrieť a stiahnuť ich plány podľa jednotlivých obvodných lesných úradov:

OÚ Michalovce - pdf (115 kB)

OÚ Humenné - pdf (360 kB)

OÚ Bardejov - pdf (193 kB)

OÚ Prievidza - pdf (158 kB)

OÚ Snina - pdf (151 kB)

OÚ Stará Ľubovňa - pdf (196 kB)

OÚ Martin - pdf (135 kB)

OÚ Spišská Nová ves - pdf (154 kB)

OÚ Zvolen - pdf (210 kB)

OÚ Detva - pdf (184 kB)

OÚ Krupina - pdf (236 kB)

OÚ Banská Bystrica - pdf (196 kB)

OÚ Košice - pdf (137 kB)

OÚ Považská Bystrica - pdf (44 kB)

OÚ Stropkov - pdf (267 kB)

OÚ Brezno - pdf (259 kB)

OÚ Dolný Kubín - pdf (197 kB)

OÚ Žilina - pdf (51 kB)

OÚ Poprad - pdf (142 kB)

OÚ Prešov - pdf (63 kB)

OÚ Svidník - pdf (267 kB)

OÚ Vranov nad Topľou - pdf (56 kB)