Stav zbierok

Kúp si svoj strom
Do 31.12.2008:
3 788 000,- SKK
Od 1.1.2009:
182 431,16 EUR
466 360,99 CZK

ĎAKUJEME!

Aktuálny kurz

77 - korunáčka
2,77 €

ekolist po drátě

Prihlásenie

Tlačové správy

Zoznam tlačových správ, radené zostupne podľa dátumu vydania:

Pohorie Čergov na konci Letokruhov.

Dátum vydania: 
16.02.2012
Miesto vydania, zdroj: 
Snina, VLK Východné Karpaty

Lesoochranárske zoskupenie VLK Východné Karpaty v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Snine ôsmym„letokruhom“ uzatvára tento prednáškový cyklus. Na prelome roka 2011 a 2012 sa doteraz konali štyri besedy a tri premietania filmov. Na záver je pripravený film spojený s besedou.

Minister Simon chce ťažiť v cudzích lesoch

Dátum vydania: 
08.12.2011
Miesto vydania, zdroj: 
Tulčík

Dnes má Národná rada Slovenskej republiky prejednať návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, ktorý predkladá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako iniciatívny návrh.

Za podozrivou snahou urýchlene, v skrátenom legislatívnom konaní, schváliť novelu, sa skrýva možnosť ťažiť posledné drevo v slovenských lesoch, po tom, ako štátne lesy úplne zdevastovali lesný majetok, ktorý im spoločnosť zverila.

Kúp si svoj strom

Dátum vydania: 
29.09.2011
Miesto vydania, zdroj: 
Tulčík

Lesoochranárske zoskupenie VLK sa tvrdo a dôrazne dištancuje od projektu „Zasaď strom Make a home“, ktorý v týchto dňoch rozbieha firma Delfín team s.r.o z Prešova. Podtitul „Zapojte sa do projektu, kúpte si svoj strom“ navodzuje dojem, že akcia má niečo spoločné s dlhodobým projektom záchrany prirodzených lesov čergovského pohoria, ktorý VLK realizuje pod chráneným názvom „Kúp si svoj strom“. Upozorňujeme podporovateľov vzniku a rozširovania prírodnej rezervácie Vlčia, ktorá bola vytvorená práve vďaka akcii „Kúp si svoj strom“, že tieto dve akcie nemajú nič spoločné a ich poslanie sa zásadným spôsobom líši.

V Spišských Vlachoch Kristína zaspieva najlepšej lesoochranárskej škole

Dátum vydania: 
12.09.2011
Miesto vydania, zdroj: 
Tulčík

Titul Lesoochranárska škola 2011 získala Základná škola na Komenského ulici v Spišských Vlachoch. Hlavnou cenou pre žiakov školy je živý koncert populárnej speváčky Kristíny a jej sprievodnej skupiny, ktorý sa uskutoční v stredu 14. septembra o 11.00 hodine v areáli školy.

Viac v tlačovej správe.

Najlepšia lesoochranárska škola na Slovensku vyhrá koncert speváčky Kristíny

Dátum vydania: 
23.03.2011
Miesto vydania, zdroj: 
Tulčík

Už po deviatykrát sa základné a stredné školy môžu zapojiť do súťaže o najlepšiu lesoochranársku školu, ak sa v období mesiacov apríl a máj zamerajú na aktivity na pomoc lesom a na zvyšovanie vedomostnej úrovne žiakov o lesoch a potrebe ich ochrany. Zaslaním popisu svojej činnosti do 7. júna 2011 získajú možnosť vyhrať živý koncert speváčky Kristíny v mieste víťaznej školy.

Výsledky súťaže Lesoochranársky čin roka 2008-2009

Dátum vydania: 
10.01.2011
Miesto vydania, zdroj: 
Tulčík

Hlavná cena v 10. ročníku súťaže o Lesoochranársky čin roka putuje do Poľska

Benefičný koncert Mira Šmajdu s kapelou pre najlepšiu Lesoochranársku školu 2010

Dátum vydania: 
25.09.2010
Miesto vydania, zdroj: 
Tulčík

Vo štvrtok 30. septembra 2010 o 11.00 hod. bude rockovo naladená popradská Aréna patriť žiakom zo Základnej školy s MŠ na Tajovského ulici v Poprade. Za víťazstvo v ôsmom ročníku celoslovenskej súťaži o najlepšiu Lesoochranársku školu 2010 im odohrá benefičný koncert Miro Šmajda s kapelou.

Výstava fotografií - Divočina zachráni svet

Dátum vydania: 
16.09.2010
Miesto vydania, zdroj: 
Tulčík,LZ VLK

Pozvánka na výstavu Divočina zachráni svet do Rajca
Výstava fotografií so sprievodným textom

Mesto Snina ide na seba zobrať nový záväzok, je ním zničenie Svetového prírodného dedičstva Unesco

Dátum vydania: 
09.06.2010
Miesto vydania, zdroj: 
Tulčík

Mesto Snina tento rok verejnosti predstavilo návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta. V záväznej časti tohto strategického dokumentu konštatuje, že v budúcnosti sa zrealizuje výstavba časti strediska zimných športov Biele kamene. Tento projekt počíta s trvalým odlesnením desiatok hektárov lesov, ktoré boli v roku 2007 zapísané do zoznamu Svetového prírodného dedičstva Unesco a zároveň sú súčasťou siete národných i európskych chránených území v pohorí Vihorlat.

Kvôli zonácii TANAPu sa VLK obracia na súdy a podáva trestné oznámenie

Dátum vydania: 
15.04.2010
Miesto vydania, zdroj: 
Tulčík

Po hromadnej pripomienke k zonácii TANAPu, ktorú podpísalo rekordných viac ako 11 500 občanov pristúpilo Lesoochranárske zoskupenie VLK k ďalším krokom. Na Krajský súd v Žiline a Krajský súd v Prešove podal VLK „Návrh na začatie konania proti nečinnosti verejnej správy“ týkajúci sa Krajských úradov životného prostredia v Prešove a Žiline. Na Najvyšší súd Slovenskej republiky podal „Návrh na začatie konania o ochrane proti nezákonným zásahom orgánom verejnej správy“ týkajúci sa postupu Ministerstva životného prostredia pri príprave zonácie TANAPu. Na Okresnú prokuratúru v Bratislave podal trestné oznámenie na Jozefa Vojteka, zamestnanca Ministerstva životného prostredia, pretože podľa názoru VLka vykonával svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu. Zároveň VLK doručil na ŠL TANAP, oznámenie o nevykonateľnosti a neprávoplatnosti rozhodnutia na ťažbu v NPR Tichá a Kôprová dolina.