Poslanci nepodporili vyšší stupeň ochrany prírody v bratislavských mestských lesoch

Na svojom včerajšom zasadnutí poslanci mestského zastupiteľstva rokovali aj o 11 000 -ovej petícii občanov za vyhlásenie Prvej mestskej rezervácie – Evolučného parku Pramene Vydrice na území bratislavských mestských lesov. Tento zámer, ktorý je v rámci európskych miest unikátom, sa bratislavskí ochranári usilujú dosiahnuť už 8 rokov.

Podľa materiálu, ktorý bol predložený na rokovanie, mali poslanci hlasovať o tom, či

  1. podporia petíciu za vyhlásenie prírodnej rezervácie s vylúčením ťažby dreva a poľovníctva pri zachovaní voľného pohybu návštevníkov a cyklistov, alebo
  2. schvália len vyhlásenie „bezzásahového lesa“ s vylúčením ťažby.

Poslanci nakoniec nehlasovali ani o jednej z týchto predložených alternatív, ale schválili pozmeňovací návrh pani námestníčky primátora Kimerlingovej. Tento návrh podporilo 27 poslancov, 8 poslancov sa zdržalo hlasovania a 1 bol proti. Ostatní poslanci nehlasovali alebo neboli prítomní na rokovaní. Návrh predpokladá obmedzenie ťažby v pásme 50 m pozdĺž oboch brehov Vydrice. Celková plocha lesa v ktorom má byť obmedzená ťažba je podľa návrhu cca 40 ha, čo je len 8,3 % z plochy rezervácie, ktorú žiadajú občania v petícii (480,5 ha).

Jeden z autorov projektu rezervácie a člen petičného výboru Jaromír Šíbl hodnotí včerajšie rozhodnutie poslancov:
„Poslanci, ktorí vystupovali proti rezervácii, neuviedli žiadne vecné ani odborné argumenty na zdôvodnenie svojho odmietavého postoja. Materiál bol riadne prerokovaný v Komisii územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ a táto odborná komisia jednohlasne podporila alternatívu vyhlásenia rezervácie. Včerajšie rozhodnutie považujeme za prejav politického alibizmu, aby sa nedalo povedať, že poslanci neschválili vôbec nič. Návrh ktorý poslanci schválili, nie je naplnením vôle občanov, ktorú vyjadrili v petícii. Preto pokračujeme ďalej, s použitím všetkých dostupných prostriedkov, vrátane politických.“

"Chcel by som pripomenúť, že poslanci nehlasovali o vyhlásení rezervácie Vydrica, ale o petícii občanov. Prírodnú rezerváciu Vydrica vyhlasuje príslušný štátny orgán v rezorte životného prostredia na základe predloženého návrhu. Keďže poslanci pri hlasovaní porušili podľa nášho názoru petičný zákon, napadneme včerajšie hlasovanie na príslušnom súde"
povedal Juraj Lukáč z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.

Viac o rezervácii:
Navrhovaná rezervácia s celkovou rozlohou 480,5 ha je unikátna tým, že bude chrániť karpatské listnaté lesy pred výstavbou, ťažbou dreva a poľovníkmi, ale súčasne jej štatút umožňuje návštevníkom, turistom aj cyklistom chodiť bez obmedzenia po celom území rezervácie. Rovnako bez obmedzenia je aj zber lesných plodov. Karpatský les na tomto území by tak natrvalo opustili len drevorubači, motorové vozidlá a poľovníci.
Petíciu za vyhlásenie rezervácie doteraz podpísalo viac ako 11 000 občanov.

Ďakujeme Vám za informovanie verejnosti.

Za petičný výbor:

Ing. Juraj Lukáč 0903 772 956
RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. 0904 382 533
Ing. arch. Elena Pätoprstá 0905 537 102
Mgr. Andrea Froncová 0944 614 290

https://www.facebook.com/pages/M%C3%A1me-radi-Vydricu/403691809722943

Tazba v navrhovanej PR Vydrica