Najlepšia lesoochranárska škola zažije hudobný večer s B-complexom

Najlepšou lesoochranárskou školou 2012 – 2013 sa už po druhýkrát v histórii súťaže stala Základná škola s materskou školou na Tajovského ulici v Poprade. Predovšetkým jej žiaci si 26. júna o 18.00 užijú priamo v areáli školy netradičnú cenu. Je ňou tanečná párty v štýle drum and bass pod taktovkou vo svete známeho slovenského hudobníka a dídžeja B-complexa.

Do 10. ročníka celoslovenskej súťaže o lesoochranársku školu roka sa prihlásilo 21 základných a stredných škôl. Bol to prvý ročník, kedy súťaž trvala namiesto dvoch mesiacov až dvanásť, od mája 2012 do apríla 2013. Školy tak mali oveľa väčší priestor na uskutočňovanie svojich lesoochranársky zameraných aktivít.
Trojčlenná porota zložená zo zástupcov Nadácie Zelená nádej, Lesoochranárskeho zoskupenia VLK a Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica vyberala víťaza zo škôl, ktoré vo väčšom meradle prezentovali svoje aktivity zamerané na poznávanie a ochranu lesov, boli kreatívne a ich aktivity sa neodohrávali len v škole.

Víťazná popradská škola, ktorá už túto cenu získala v roku 2010, nezaspala na vavrínoch a je vidieť, že výchova zameraná na ochranu lesov má už v tejto škole tradíciu. Veľmi úspešné sú envirohry o lese konajúce sa priamo v lese. Žiaci pravidelne monitorovali NPR Hranovnická dubina i lesy v okolí školy, starší žiaci formou infostánkov i relácií v rozhlase informovali svojich mladších spolužiakov. Zároveň pre nich pripravili interaktívny program „Poďte s nami do lesa“. Scénkami, ku ktorým si sami pripravili texty, približujú žiakom 1. stupňa aj z iných škôl a deťom z materských škôl funkcie lesa a nutnosť jeho ochrany. Zo symbolického vstupného, zo zbierok na infostánkoch i zo zisku zo školskej čajovne prispeli sumou 150 € na symbolickú kúpu troch stromov na rozšírenie SPR Vlčia.

Celá tlačová správa

príloha: LOS_2012-2013_vysledky_letak.pdf [348.45 KB]
príloha: LOS_2012-2013_TS_vysledky.doc [44 KB]