Zapojte sa do súťaže o Lesoochranársku školu 2012 – 2013

V desiatom ročníku súťaže o najlepšiu lesoochranársku školu roka sa menia základné propozície. Súťaž je naďalej určená základným a stredným školám, nebude však sústredená len na aktivity v priebehu dvoch mesiacov, ale budú sa hodnotiť lesoochranársky zamerané aktivity od apríla 2012 do marca 2013.

Nadácia Zelená nádej vyhlasuje 10. ročník celoslovenskej súťaže o najlepšiu lesoochranársku školu. Doposiaľ sa táto súťaž vyhlasovala v marci a prihlášky mali školy zaslať v polovici mája. Ukázalo sa však, že toto obdobie približne dvoch mesiacov bolo krátke. Ak nastalo daždivé obdobie, školy mali problém dostať sa do terénu.

Motto „Školy o lesoch a pre les“ a hlavný cieľ súťaže, zvyšovanie vedomostnej úrovne žiakov o lesoch a potrebe ich ochrany a preverovanie si získaných vedomostí v teréne, sa nemenia.

Čo sa týka aktivít, tak na školách v rámci vyučovacieho procesu to môžu byť napríklad prednášky o problematike lesov, informačné nástenky, projekty žiakov. Dôraz sa dáva na aktivity v teréne, exkurzie s odborníkmi, monitorovacie vychádzky do lesov i chránených území, počas ktorých si žiaci všímajú aktivity v lesoch, učia sa poznávať značenie chránených území a prípadné svoje zistenia nahlásia. Môžu aj sami prispieť k zvýšeniu informovanosti o problematike lesov nielen na škole, ale aj na nástenkách v obci, či informáciami v lokálnych médiách, alebo môžu pomôcť nájsť miesto na výstavu fotografií s náučným textom Divočina zachráni svet v svojom meste či obci. Pre inšpiráciu je pripravený leták Čo môžete urobiť pre lesy.

Popis lesoochranársky zameraných aktivít školy v písomnej forme spolu s fotodokumentáciou na CD alebo DVD nosiči je potrebné zaslať na adresu Nadácia Zelená nádej, 082 13 Tulčík 27 do 31. marca 2013.

O víťazovi rozhodne trojčlenná porota v zložení člen správnej rady Nadácie Zelená nádej a zástupcovia spolupracujúcich organizácií Lesoochranárskeho zoskupenia VLK a Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. Bude sa hodnotiť priebežná lesoochranársky zameraná činnosť školy, prínos aktivít k ochrane lesov a k zvyšovaniu vedomostnej úrovne žiakov, kreatívne a inovatívne nápady škôl i jednotlivých žiakov. Výsledky súťaže budú vyhlásené v mesiaci lesov – v apríli 2013.

V posledných štyroch ročníkoch sa víťazné školy tešili z koncertov speváčky Kristíny, Mira Šmajdu so sprievodnou kapelou a skupín Peter Cmorik Band a Desmod. Kto zahrá víťaznej škole v roku 2013 sa školy dozvedia neskôr na internetovej stránke nadácie www.gpf.sk. Ďalšie školy, ktorých činnosť porotu zaujme, získajú ekologicky zamerané publikácie a možnosť, že sa najaktívnejší žiaci budú môcť tiež zúčastniť koncertu. Každá zúčastnená škola dostane k oznámeniu o výsledkoch súťaže aj malý darček.

Podrobnejšie informácie budú zverejnené na www.gpf.sk, www.wolf.sk a svoje otázky alebo žiadosti o zaslanie letákov, zapožičanie filmov alebo o pomoc pri hľadaní lektorov na prednášky a exkurzie môžu školy písať na maria@gpf.sk alebo telefonovať na 0911-779060, 051-7789138.

Ing. Mária Hudáková
správkyňa nadácie
príloha: TS_vyhlasenie_LOS_2012-2013.doc [43 KB]
príloha: List_LOS_2012-2013.pdf [398.36 KB]
príloha: Co_mozete_urobit_pre_lesy_LOS 2012-2013.pdf [437.32 KB]