Pesticídy - materiály

Dokumenty o chemikáliách používaných na ničenie rastlín, hmyzu, húb, s analýzou záporných vplyvov na ľudské zdravie. Dokumenty sú v anglickom jazyku a PDF formáte (potrebujete na čítanie Acrobat Reader).

Súdnoznalecké preklady z angličtiny do slovenčiny:


Diferenčné účinky glyfosátu a Roundupu na ľudské placentárne bunky a aromatázu

Originálny článok a použitá literatúra

Cypermetrínom indukované poškodenie DNA v orgánoch a tkanivách myši -Dôkaz z
kometovej analýzy

Originálny článok a použitá literatúra

Faktografické pojednanie o insekticíde Cypermetrín
Originálny článok a použitá literatúra

Glyfosátom indukovaná supresia enzýmov skupiny cytochróm P450 a biosyntézy aminokyselin v črevnom mikrobióme - Cesta k moderným ochoreniam
Originálny článok a použitá literatúra

Účinky pyretrínov a pyretroidov na ľudskú fyziológiu
Originálny článok a použitá literatúra

Mužnosť v ohrození
Originálny článok a použitá literatúra

Toxikológia a osud pyrotreidov v životnom prostredí
Originálny článok a použitá literatúra

Hodnotenie toxických vplyvov pesticídu cypermetrín na niektoré parametre reprodukčnej schopnosti a plodnosti samcov potkana
Originálny článok a použitá literatúra

Prípravky s obsahom glyfosátu indukujú apoptózu a nekrózu v humánnych umbilikálnych, ebyronických a placentárnych bunkách
Originálny článok a použitá literatúra

Popisy pesticídov

bofix.pdf (11 kB)Oficiálny dokument o herbicíde Bofix (golf.ihrisko Tále)
clopyralid.pdf (110 kB)Hlavná zložka bežne používaných pesticídov (golfové ihrisko Tále)
diazinoneco.pdf (94 kB)Nebezpečný organofosfátový insekticíd-účinky na životné prostredie
diazinontox.pdf (51 kB)Nebezpečný organofosfátový insekticíd - toxické účinky
glyintro.pdf (29 kB)O najpoužívanejšom herbicíde - Roundup (golf.ihr. Tále)
glyphopsate.pdf (137 kB)Súčasť najpoužívanejšieho herbicídu - Roundup (golf.ihr. Tále)
lontrelm.pdf (21 kB)Oficiálny dokument o herbicíde Lontrel
mcpapdf.pdf (18 kB)Oficiálny dokument o herbicíde MCPA (golfové ihrisko Tále)
starane2.pdf (21 kB)Oficiálny dokument o herbicíde Starane 200 (golfové ihrisko Tále)
starane_.pdf (25 kB)Oficiálny dokument o herbicíde Starane (golfové ihrisko Tále)
cypermethrin.pdf (124 kB)Insekticíd bežne používaný v slovenských lesoch (Vysoké Tatry)
glufosinate.pdf (45 kB)Nebezpečný herbicíd
vaztak10ec.pdf (30 kB)Insekticíd používaný proti lykožrútovi smrekovému (Vysoké Tatry)
vaztak10ec2.pdf (101 kB)

Články

edpesticidy.pdf (511 kB)Endokrinné pesticídy - nové nebezpečenstvo NOVÉ
activeinertsrpt.pdf (137 kB)O látkach, o ktorých sa mlčí - inerty
basicwater.pdf (7 kB)Ako kontaminujú pesticídy naše rieky a pramene
bcancerreport.pdf (148 kB)Pesticídy a rakovina prsníka. Prevencia je nevyhnutná
birds.pdf (227 kB)Pesticídy ohrozujú aj vtákov. Od DDT k najnovším jedom
eparegis.pdf (126 kB)Register povolených prípravkov ešte vôbec nezaručuje bezpečnosť
foodbrochure.pdf (34 kB)Pesticídy - látky, navrhnuté na zabíjanie. Sú aj v našej potrave !
golfcourses_pesticides.pdf (253 kB)Pesticídy a golf. Dajú sa miešať jedy s hrou ?
hazards.pdf (345 kB)Nebezpečenstvá pri výrobe a transporte
inertsreport.pdf (164 kB)Utajované prísady v pesticídoch
keepingsecrets.pdf (219 kB)Kto a prečo utajuje "neškodné" inerty v pesticídoch ?
masculinity.pdf (58 kB)Množstvo spermií u mužov dramaticky klesá. Nielen vo svete, ale aj u nás. Myslíte si, že pesticídy s tým nemajú nič spoločné? Prečítajte si tento materiál.
psandkids.pdf (379 kB)Pesticídy a deti
willreport.pdf (160 kB)48 pesticídov nájdených v jednom povodí v americkom štáte Oregon. Myslíte si, že Slovensku takýto problém nehrozí?

Ak ste tu nenašli svoj pesticíd alebo máte otázku, ktorá sa týka lesov a pesticídov, kontaktuje nás na alfa@wolf.sk, členovia našej odbornej rady vám odpovedia.