Prihlásenie

Články

Aktuálne príspevky. Voľbou môžete zobraziť požadovanú tému.

Téma
 • Tlačová správa

  Pozvánka na tlačovú konferenciu pred Národnou radou SR

  Pozývame Vás na tlačovú konferenciu pri príležitosti odovzdania prvých 50 000 podpisov pod petíciou
  za ochranu mestskej zelene a nedotknuteľnosť prírodných rezervácií.
  Tlačová konferencia sa začne pred budovou
  Národnej rady SR v stredu 22. apríla 2009 (na Deň Zeme) o 9.00.

 • Akcia
  Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na premietanie filmu

  ZNOVUZRODENIE LESA

  52 minútový prírodopisný film
  autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

  a DISKUSIU
  s autormi filmu a hosťom, Ing. Karolom Kaliským, bývalým pracovníkom správy TANAPu.

  Kedy: utorok 28.apríla 2009 o 15:00
  Kde: Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 55, B. Bystrica, miestnosť S 001 - VSTUP VOĽNÝ

 • Akcia

  Ekocentrum Zvolen a Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozývajú na prednášku spojenú s diskusiou s názvom

  ALTERNATÍVY V LESNÍCTVE

  Skúsený lesník a maliar prírody Ladislav Alcnauer vám predstaví spôsoby prírode blízkeho pestovania listnatých i zmiešaných lesov. Porozpráva vám o hospodárení v lesoch bez vytvárania holín, ako ťažiť, aby les zostal lesom a tiež o tom, prečo sa do „jeho“ lesov vo Volovských vrchoch chodia učiť a inšpirovať lesníci z celého Slovenska.

 • Akcia

  Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na 5. prednášku 15. ročníka prednáškového cyklu v Prešove spojenú s diskusiou s názvom

  PREČO ZAHYNÚ OBČANIA PREŠOVSKÉHO KRAJA

  Na prednáške sa Ing. Lukáč pokúsi odpovedať na tieto otázky: Sú povodne pod Čergovom božím trestom? Prší v súčasnosti tak ako nikdy predtým? Zachránia občanov podhorských obcí technické riešenia? Majú lesy na Čergove nejaký vplyv na výskyt povodní? Čakajú nás ľudské obete za naše zásahy do čergovských lesov? ČO ROBIŤ?

 • Akcia
  Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na
  premietanie filmu

  ZNOVUZRODENIE LESA

  52 minútový prírodopisný film
  autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

  a DISKUSIU
  s autormi filmu a hosťami - ekológom Ing. Jánom Topercerom, CSc., profesorom Ing. Vladimírom Čabounom CSc. z Národného lesníckeho centra a doc. Ing. Jozefom Suchomelom, CSc. z Lesníckej fakulty TU.

  Kedy: utorok 7.apríla 2009 o 17:00

 • Akcia

  Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na 4. prednášku 15. ročníka prednáškového cyklu v Prešove spojenú s diskusiou s názvom

 • Tlačová správa

  Najlepšia Lesoochranárska škola 2009 vyhrá koncert Petra Cmoríka

  Základné a stredné školy, ktoré v období od marca do mája 2009 vo zvýšenej miere zamerajú svoje aktivity na pomoc lesom a zvyšovaniu vedomostnej úrovne žiakov o lesoch, ich problémoch a potrebe ich ochrany, sa môžu zapojiť do celoslovenskej súťaže Lesoochranárska škola 2009, ak popis svojich aktivít zašlú do 20. mája 2009.

  Bližšie informácie nájdete na stránke Nadácie Zelená nádej alebo tu:

  Tlačová správa (124 kB)

 • Akcia

  Premietanie dokumentárneho filmu Divoké karpaty (31 min.) spojené s prednáškou Ing. Juraja Lukáča, ktorý bude hľadať spolu s návštevníkmi odpovede na tieto otázky:

  - akú funkciu majú pre človeka prirodzené lesy ?

  - sú potrebné alebo je lepšie prispôsobovať si ich ľudským potrebám ?

  - je prirodzená obnova lesných ekosystémov v súčasnej dobe potrebná alebo postačí zásah človeka ?

  - aký význam majú lesy pre spoločnosť ?

  - aký význam má spoločnosť pre ne ?

 • Akcia

  Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na 3. prednášku 15. ročníka prednáškového cyklu spojenú s diskusiou s názvom

  ALTERNATÍVY V LESNÍCTVE

  Skúsený lesník a maliar prírody Ladislav Alcnauer vám predstaví spôsoby prírode blízkeho pestovania listnatých i zmiešaných lesov. Porozpráva vám o hospodárení v lesoch bez vytvárania holín, ako ťažiť, aby les zostal lesom a tiež o tom, prečo sa do „jeho“ lesov vo Volovských vrchoch chodia učiť a inšpirovať lesníci z celého Slovenska.

 • Akcia
  Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na
  premietanie filmu

  ZNOVUZRODENIE LESA

  52 minútový prírodopisný film
  autorov Jany Sadloňovej a Vladimíra Ruppeldta

  a DISKUSIU
  s autormi filmu a s lesníkom Ing. Erikom Balážom (LZ VLK)

  Kedy: streda 25.marca 2009 o 16:00
  Kde: Obvodný úrad, Kollárova 8, zasadacia miestnosť, 1. posch., Trnava - VSTUP VOĽNÝ