Divočina v nás

Tradičný prednáškový cyklus Letokruhy v Dome Matice slovenskej v Snine predstaví prednášku náčelníka Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Juraja Lukáča pod názvom Divočina v nás.

Prednáška začne kybernetikou a postupne prejde až k zložitým systémom. Odpovie na otázky: Prečo biosféra počíta lepšie než my a prečo je správanie biosféry nevypočítateľné. Ako fungujú lesy s vlkmi a medveďmi a prečo tomu nemôže človek nikdy rozumieť. Čo znamená holorub v lese a ako zachrániť tie najkrajšie lesy okolo nás.

Voľná prednáška pre verejnosť sa uskutoční v stredu 17. februára 2010 o 17:00 v Dome Matice slovenskej v Snine.

Kybernetik Juraj Lukáč nám o pripravovanej prednáške povedal:

Vďaka kybernetike niečo viem o tom, aké ťažké je skonštruovať napríklad takú stonožku. Aké ťažké je vyrobiť čokoľvek, čo sa vie orientovať v teréne alebo sa dokonca rozmnožuje. Na konkrétnych príkladoch chcem ukázať zložité
väzby medzi organizmami a ekosystémom. Taktiež vysvetlím, prečo prirodzené ekosystémy bez zásahu človeka fungujú naozaj najlepšie. V závere sa dostanem k zdanlivo paradoxnému poznaniu, že prírode naozaj nerozumieme a tak do toho radšej nezasahujme aspoň v časti krajiny.