Divoké Karpaty a Zachráňme Čergov

Premietanie filmov Divoké Karpaty a Zachráňme Čergov

Streda, 27. januára 2010, o 17:00 hod.

Dom Matice Slovenskej v Snine

     

Film Divoké Karpaty zachytáva prírodné krásy karpatského
oblúka v oblasti slovensko-poľskej hranice a zároveň upozorňuje aj na
problémy našich spoločných hôr. Vo filme je zachytená i príroda

NP Poloniny. Ako bonus bude premietnutý film Zachráňme
Čergov, z ktorého sa dozviete viac o prírode tohto pohoria
nachádzajúceho sa medzi Sabinovom a Bardejovom. Film zachytáva aj začiatky
činnosti

LZ VLK, ktoré v tejto oblasti pretrvávajú dodnes
a nestrácajú aktuálnosť.     

VSTUP  VOĽNÝ