Lesy

Zastavenie schválenia novely Zákona o ochrane prírody a krajiny

Pre ľudí, ktorí PODPÍSALI hromadnú pripomienku. Len oni sa môžu teraz obrátiť na súd.
Dva vzory splnomocnenia, podporovateľov hromadnej pripomienky k novele zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorí chcú podať podnet na súd s cieľom zastaviť schvaľovací proces pre porušenie legislatívnych pravidiel. Sú rozlíšené podľa toho, či ide o klientku alebo klienta. V časti kde je napísané: podpísaný/podpísaná je potrebné dopísať meno, priezvisko a bydlisko klienta/klientky. Za textom splnomocnenia je text " V ................................... dňa : " je potrebné dopísať mesto alebo obec, kde klientka alebo klientka podpisujú splnomocnenia. Rovnako je potrebné doplniť v uvedenej časti dátum, podľa toho, kedy ten, ktorý človek splnomocnenia podpíše. Klient alebo kientka svoj podpis umiestni nad text " klient " alebo "klientka". Nič iné nech nikto na splnomocnenie nedopisuje. Zaslať DOPORUČENE a PRVOU TRIEDOU na adresu:

JUDr. Iveta Rajtáková
Štúrova 20
042 83 Košice

Splnomocnenie ONA
Splnomocnenie ON