Stav zbierok

Kúp si svoj strom
Do 31.12.2008:
3 788 000,- SKK
Od 1.1.2009:
215 929,40 EUR
514 032,39 CZK

ĎAKUJEME!

Aktuálny kurz

77 - korunáčka
2,77 €

ekolist po drátě

wilderoben

Aktivity - Bratislavské lesy

2005 - Evolučný Park

V roku 2005 sme podali návrh na vyhlásenie prírodnej rezervácie s názvom Pramene Vydrice v centre Bratislavského lesoparku. Návrh bol vypracovaný s cieľom poskytnúť ochranu vzácnemu územiu, ktoré si napriek svojej bezprostrednej blízkosti k hlavnému mestu zachovalo svoj prirodzený charakter. Zároveň je však návrh vypracovaný tak, aby neobmedzoval návštevníkov lesoparku. Práve naopak, poskytne ľuďom žijúcim v meste možnosť zažiť les vo svojej prirodzenej podobe bez výrazných zásahov človeka....ďalej