Spýtajme sa teda všetci ministra, čo urobí, aby sa plnilo rozhodnutie Výboru Svetového dedičstva UNESCO

Milí priatelia lesov,

Výbor Svetového dedičstva UNESCO schválil 5. júla 2017 v Krakove uznesenie, kde dôrazne žiada Slovenskú republiku, aby v slovenskej časti UNESCO lokality „Karpatské bukové pralesy a staré lesy Nemecka“ zastavila ťažbu dreva, poľovanie a vypracovala plán starostlivosti o toto územie. Plán starostlivosti musí byť vypracovaný tak, aby v tomto území nebola žiadna ťažba dreva. Slovenská republika má do 1. februára 2018 poskytnúť Centru svetového dedičstva (WHC) aktualizovanú správu o stave ochrany tejto lokality a o implementovaní vyššie uvedeného tak, aby to Výbor svetového dedičstva mohol posúdiť na svojom 42. zasadaní v roku 2018.
Zodpovedným štátnym orgánom je Ministerstvo zahraničných vecí a minister Miroslav Lajčák, ktorý je predsedom Slovenskej komisie UNESCO (http://www.unesco.sk/predsednictvo-SK-pre-UNESCO).
Spýtajme sa teda všetci ministra, čo urobí, aby sa plnilo rozhodnutie Výboru Svetového dedičstva UNESCO a ako pomôže zastaviť ťažbu a poľovanie v slovenských pralesoch, ak sa raz Slovensko k tomu zaviazalo.

Svoje otázky môžete posielať elektronickou formou na miroslav.lajcak@mzv.sk alebo písomne na adresu Miroslav Lajčák, minister, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37.

Ďakujeme.
Info:
http://www.wolf.sk/sk/clanky/vybor-svetoveho-dedicstva-unesco-ziada-okam...
Kontakt:
Juraj Lukáč, juro@osadne.sk, +421 903 77 29 56
Peter Sabo, peto@wolf.sk, +421 915 13 35 63

príloha: List_UNESCO_VLK_2017.pdf [163.27 KB]