Spýtajme sa teda všetci ministra, čo urobí, aby sa plnilo rozhodnutie Výboru Svetového dedičstva UNESCO