Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Spýtajme sa teda všetci ministra, čo urobí, aby sa plnilo rozhodnutie Výboru Svetového dedičstva UNESCO

Milí priatelia lesov,

Výbor Svetového dedičstva UNESCO schválil 5. júla 2017 v Krakove uznesenie, kde dôrazne žiada Slovenskú republiku, aby v slovenskej časti UNESCO lokality „Karpatské bukové pralesy a staré lesy Nemecka“ zastavila ťažbu dreva, poľovanie a vypracovala plán starostlivosti o toto územie. Plán starostlivosti musí byť vypracovaný tak, aby v tomto území nebola žiadna ťažba dreva. Slovenská republika má do 1. februára 2018 poskytnúť Centru svetového dedičstva (WHC) aktualizovanú správu o stave ochrany tejto lokality a o implementovaní vyššie uvedeného tak, aby to Výbor svetového dedičstva mohol posúdiť na svojom 42. zasadaní v roku 2018.
Zodpovedným štátnym orgánom je Ministerstvo zahraničných vecí a minister Miroslav Lajčák, ktorý je predsedom Slovenskej komisie UNESCO (http://www.unesco.sk/predsednictvo-SK-pre-UNESCO).
Spýtajme sa teda všetci ministra, čo urobí, aby sa plnilo rozhodnutie Výboru Svetového dedičstva UNESCO a ako pomôže zastaviť ťažbu a poľovanie v slovenských pralesoch, ak sa raz Slovensko k tomu zaviazalo.

Svoje otázky môžete posielať elektronickou formou na miroslav.lajcak@mzv.sk alebo písomne na adresu Miroslav Lajčák, minister, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37.

Ďakujeme.
Info:
http://www.wolf.sk/sk/clanky/vybor-svetoveho-dedicstva-unesco-ziada-okam...
Kontakt:
Juraj Lukáč, juro@osadne.sk, +421 903 77 29 56
Peter Sabo, peto@wolf.sk, +421 915 13 35 63

príloha: List_UNESCO_VLK_2017.pdf [163.27 KB]