Lesy

Prednáška - Chránené lunaparky východného Slovenska

LZ VLK vás pozýva na 3. prednášku 16. ročníka prednáškového cyklu spojenú s diskusiou.
Info: 051 77 89 488, alfa@wolf.sk, www.wolf.sk

Chránené lunaparky východného Slovenska 
Viliam Bartuš, náčelník LZ VLK Východné Karpaty

Prednáška - Ochrana nezasahovaním v zahraničných národných parkoch

LZ VLK vás pozýva na 2. prednášku 16. ročníka prednáškového cyklu spojenú s diskusiou.

Divočina v nás / Prešov

 LZ VLK vás pozýva na 1. prednášku 16. ročníka prednáškového cyklu spojenú s diskusiou. Info: 051 77 89 488, alfa@wolf.sk, www.wolf.sk

Divočina v nás

Ing. Juraj Lukáč, náčelník Lesoochranárskeho zoskupenia VLK

Divočina v nás

Tradičný prednáškový cyklus Letokruhy v Dome Matice slovenskej v Snine predstaví prednášku náčelníka Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Juraja Lukáča pod názvom Divočina v nás.

Prednáška začne kybernetikou a postupne prejde až k zložitým systémom. Odpovie na otázky: Prečo biosféra počíta lepšie než my a prečo je správanie biosféry nevypočítateľné. Ako fungujú lesy s vlkmi a medveďmi a prečo tomu nemôže človek nikdy rozumieť. Čo znamená holorub v lese a ako zachrániť tie najkrajšie lesy okolo nás.

Divoké Karpaty a Zachráňme Čergov

Premietanie filmov Divoké Karpaty a Zachráňme Čergov

Streda, 27. januára 2010, o 17:00 hod.

Dom Matice Slovenskej v Snine

     

Film Divoké Karpaty zachytáva prírodné krásy karpatského
oblúka v oblasti slovensko-poľskej hranice a zároveň upozorňuje aj na
problémy našich spoločných hôr. Vo filme je zachytená i príroda