Lesy

Divoké karpaty (premietanie filmu a diskusia)

Premietanie dokumentárneho filmu Divoké karpaty (31 min.) spojené s prednáškou Ing. Juraja Lukáča, ktorý bude hľadať spolu s návštevníkmi odpovede na tieto otázky:

- akú funkciu majú pre človeka prirodzené lesy ?

- sú potrebné alebo je lepšie prispôsobovať si ich ľudským potrebám ?

- je prirodzená obnova lesných ekosystémov v súčasnej dobe potrebná alebo postačí zásah človeka ?

- aký význam majú lesy pre spoločnosť ?

- aký význam má spoločnosť pre ne ?

Prečo VLK ? (Prednáška)

 

VLK Východné Karpaty a Dom Matice slovenskej v Snine Vás pozývajú na prednášku desiateho ročníka Letokruhov s názvom Prečo VLK ?

Dôležité materiály

Pôsobenie lykožrúta. Porovnanie "asanačného" a bezzásahového manažmentu v rôznych podmienkach. (posobenie_lykozruta.pdf, 462 kB)
Pôsobenie kôrovcov v chránených územiach je dlhú dobu predmetom diskusie biológov, lesníkov a verejnosti. Národný park Šumava (ČR) a Národný park Bayerischer Wald (Nemecko), sú miesta s rozdielnym prístupom k tomuto problému. Keďže v oboch parkoch prebieha rozsiahly výskum, môžeme už isté skutočnosti porovnať.