Voda a povodne

Štrkopiesky neprejdú!

S radosťou oznamujeme, že dnes sme vyhrali na Krajskom súde v Prešove. Mesto Sabinov musí robiť územný plán mesta s EIA procesom.To znamená, že štrkopiesky na 60 hektároch neprejdú!

Cesta k speňaženiu nepovšimnutého

V roku 1965, k 20. výročiu oslobodenia vysadili popri Dolinskom potoku pri obci Maňa žiaci miestnej ZŠ topoľovú alej. Povyše aleje je nádrž s hrádzou slúžiaca v minulosti na zavlažovanie okolitých polí. Povyše bývalej aleje. Slovenský vodohospodársky podnik, Správa dolnej Nitry zaslala obci oznámenie o výrube a keďže obec neurobila absolútne nič, v januári 2012 stromom dohoreli sviečky života. Podľa inšpekcie zákon porušený nebol, úradníci Obvodného a Krajského úradu životného prostredia rozhodli ako rozhodli, polícia nič zlé nevidí. Drevo zo stromov je predané, koryto potoka ostalo navlas rovnaké ako predtým. Bez starostlivosti, úcty i bez pozornosti. Tá sa presunula na iné speňažiteľné miesto.

PREČO ZAHYNÚ OBČANIA PREŠOVSKÉHO KRAJA - Prešov

Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na 5. prednášku 15. ročníka prednáškového cyklu v Prešove spojenú s diskusiou s názvom

PREČO ZAHYNÚ OBČANIA PREŠOVSKÉHO KRAJA

Na prednáške sa Ing. Lukáč pokúsi odpovedať na tieto otázky: Sú povodne pod Čergovom božím trestom? Prší v súčasnosti tak ako nikdy predtým? Zachránia občanov podhorských obcí technické riešenia? Majú lesy na Čergove nejaký vplyv na výskyt povodní? Čakajú nás ľudské obete za naše zásahy do čergovských lesov? ČO ROBIŤ?

Najväčšie povodne nás na východnom Slovensku ešte len čakajú

Lesoochranárske zoskupenie VLK už od roku 1988 upozorňovalo štátne orgány, že schopnosť krajiny zadržať extrémne zrážky sa vinou nevhodného lesného hospodárenia, zmeliorovanej poľnohospodárskej krajiny a vinou vybetónovaných potokov, rapídne znižuje (chronológia nášho boja proti povodniam).

Slanské vrchy

Oblík (925 m.n.m) je homoľovitý sopečný vrch v Slanských vrchoch so vzácnymi pralesovitými porastami buka a cenných listnáčov. V lesoch sú prastaré lesné spoločenstvá a vyskytujú sa tam chránené druhy rastlín a živočíchov. Oblík bol pred dvoma rokmi ohrozený výrubom nádherných bukových lesov tesne pod národnou prírodnou rezerváciou.