V národnom parku sa vykonávajú postreky nepovolenou chemickou látkou

V národnom parku Nízke Tatry (NAPANT) začal podnik Lesy š.p. Banská Bystrica od 20. mája chemický postrek lesných porastov proti podkôrnemu hmyzu. V oblasti Malužinej visia tabule o zákaze vstupu do lesov podpísané Lesnou správou Malužiná, pričom ale právo obmedziť vstup do lesov majú len príslušné lesné úrady.

Čo je ale dôležitejšie, auto rozvážajúce postrekovú chemickú látku je naložené chemickým prípravkom FURY 100 EW, ktorého použitie na území Slovenskej republiky nie je povolené. Poľský dodávateľ dokonca na etikete výrobku tvrdí, že použitie tejto látky je osobitne zakázané na území národných parkov a prírodných rezervácií.

FURY 100 EW obsahuje aktívnu látku cypermetrín, ktorý je endokrinným disruptorom, to znamená, že narúša hormonálny systém živočíchov, aj človeka a môže spôsobovať rakovinu pohlavných orgánov.

Lesoochranárske zoskupenie VLK podalo podnet na prešetrenie tejto situácie na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave a na príslušné policajné orgány.

Juraj Lukáč
Lesoochranárske zoskupenie VLK

príloha: Pesticidy_NAPANT_200905.doc [73 KB]
príloha: Pesticidy_NAPANT_200905_1.jpg [198.17 KB]
príloha: Pesticidy_NAPANT_200905_3.jpg [189.91 KB]