V národnom parku sa vykonávajú postreky nepovolenou chemickou látkou