Benefičný koncert Mira Šmajdu s kapelou pre najlepšiu Lesoochranársku školu 2010

Vo štvrtok 30. septembra 2010 o 11.00 hod. bude rockovo naladená popradská Aréna patriť žiakom zo Základnej školy s MŠ na Tajovského ulici v Poprade. Za víťazstvo v ôsmom ročníku celoslovenskej súťaži o najlepšiu Lesoochranársku školu 2010 im odohrá benefičný koncert Miro Šmajda s kapelou.

Od apríla do začiatku júna školy vykonávali aktivity zamerané na spoznávanie a ochranu lesov, s ktorými sa potom prihlásili do súťaže. O víťazovi spomedzi 38 škôl rozhodovala trojčlenná porota v zložení zástupcov oboch spoluorganizátorov súťaže, Lesoochranárskeho zoskupenia VLK a Nadácie Zelená nádej a pedagogického pracovníka.
Víťazná Základná škola s MŠ na Tajovského ulici patrí ku školám, ktoré sa lesoochranárskym aktivitám venujú celoročne. Pravidelne poznávajú lesy v svojom okolí, mapujú výskyt určitých druhov rastlín a živočíchov v rôznych lesných ekosystémoch, navštevujú a monitorujú prírodné rezervácie a objavené negatívne aktivity aj ďalej riešia podnetmi na príslušné inštitúcie. Zapájajú sa do petičných akcií na záchranu lesov, o lesoch informujú na škole, ale tiež pravidelne pomáhajú na infostánkoch v uliciach mesta. Nápadito skĺbili aktivity na škole s priamou pomocou lesom. Zorganizovali zbierku na rozšírenie Súkromnej prírodnej rezervácie Vlčia na Čergove kúpou stromu a každý, kto prispel, dostal za odmenu malý stromček, ktoré si žiaci sami pripravili na hodinách výtvarnej výchovy. O svojich aktivitách informovali aj v Podtatranských novinách a najlepšie o ich vzťahu a prístupe k lesom hovorí citát: „…Najkrajšie stromy nie sú na Horehroní, najkrajšie stromy sú tie, ktoré necháme žiť. Ktoré nám neprekážajú pri výstavbe nákupných centier a nových ciest. V ktorých nevidíme prostriedok na obohatenie. Stromy sú krásne všade, ale najkrajšie sú vo svojom prirodzenom prostredí – v lese.“
Čestné uznanie za svoju činnosť získali ZŠ s MŠ Bzenov, ZŠ Vojčice, ZŠ Černyševského v Bratislave a ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji, z nich prvé dve školy majú možnosť tiež sa zúčastniť na koncerte.
Všetky ocenené školy dostali ekologicky zamerané publikácie a všetky zúčastnené školy získali DVD s unikátnym prírodopisným filmom o medveďoch a tatranskej divočine slovenských autorov Róberta Rajchla a Erika Baláža Strážca divočiny.
Naša úprimná vďaka patrí všetkým pedagógom a žiakom za všetko, čo pre lesy urobili a robia. Samozrejme, naše srdečné poďakovanie patrí Mirovi Šmajdovi a jeho kapele za odohratie koncertu bez nároku na honorár, autorom filmu Strážca divočiny za poskytnutie DVD pre školy a víťaznej škole za vybavenie vynikajúceho miesta na koncert a za ich ochotu podeliť sa o svoju cenu i s ďalšími školami. Koncertu sa totiž okrem ocenených škôl budú môcť zúčastniť aj iné popradské školy. Vďaka za ústretovosť patrí aj správcovi Popradskej Arény a primátorovi mesta Poprad.

Ing. Mária Hudáková

Fotky z tohto koncertu môžete nájsť tu: http://www.wolf.sk/sk/category/image-galleries/nase-akcie/koncert-mira-smajdu

príloha: TS20100924_koncertMiraSajdu_pre_najlepsiu_LOS_2010.doc [124 KB]
príloha: Vyhodnotenie [378.28 KB]