Zastavme postreky národných parkov!

Podnik Lesy SR š.p. začal od 1. apríla tohto roku aplikovať nebezpečné chemické látky na území Národného parku Nízke Tatry, Národného parku Veľká Fatra, Národného parku Malá Fatra, Národného parku Slovenský raj, Národného parku Muránska planina a na území Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava (v blízkosti prísne chránenej prírodnej rezervácie Pilsko).

Verejná výzva vznikla v dôsledku vyhrotenia situácie pri aplikácii nebezpečných pesticídov, pri ktorej sú používané neregistrované chemické prípravky, porušujú sa bezpečenostné predpisy, utajujú sa toxikologické štúdie používaných prípravkov, používajú sa prípravky, ktoré môžu vážnym spôsobom poškodiť aj necieľové organizmy (vrátane ľudí) a dramaticky znižujú biologickú diverzitu na území našich národných parkov.

Výzvu možte podporiť na http://www.ekoforum.sk/peticia/postreky

Ďakujeme za podporu a šírenie tejto dôležitej výzvy.

príloha: VLK_vyzva_striekanie_200906.doc [34 KB]
príloha: VLK_vyzva_striekanie_200906_f1.pdf [124.25 KB]
príloha: VLK_vyzva_striekanie_200906_f2.pdf [291.48 KB]
príloha: VLK_vyzva_striekanie_200906_p1.pdf [176.74 KB]
príloha: VLK_vyzva_striekanie_200906_p2.pdf [304.54 KB]
príloha: VLK_vyzva_striekanie_200906_p3.pdf [10.76 KB]
príloha: VLK_vyzva_striekanie_200906_p4.pdf [341.43 KB]
príloha: VLK_vyzva_striekanie_200906_p5.pdf [352.76 KB]
príloha: VLK_vyzva_striekanie_200906_p6.pdf [369.74 KB]
príloha: VLK_vyzva_striekanie_200906_p7.pdf [51.62 KB]