Vlkov počuť až do Bruselu

Vlčí priatelia,
zaslali sme Európskej komisii oficiálny list - ako reakciu na povolenie spoločných poľovačiek na Poľane v sezóne 2016/2017.
Toto je list Juraja Lukáča Európskej komisii (s prílohami) - taktiež ako odozva na protiprávne povolenie spoločných poľovačiek na Poľane v sezóne 2016/2017.
Pošlite aj VY list do Bruselu - ako prvý zaraďte váš vlastný osobný list (môže byť inšpirovaný textom Juraja Lukáča) a spolu s ním, ak môžete, zašlite aj prílohy. Možnosťou je aj váš list naskenovať a okrem zaslania poštou poslať aj na e-mail: Paul.SPEIGHT@ec.europa.eu. Ideálne je tak spraviť do 6. novembra (nedeľa). Listy však zasielajte aj potom, najbližšie týždne to má zmysel.
Je to pokračovanie v našom dlhoročnom boji za lepší život vlkov na Slovensku.

Ďakujeme za vlkov!

Ministerstvo pôdohospodárstva SR stanovilo pre poľovnú sezónu 2016/2017 kvótu lovu Vlka obyčajného na 70 kusov (PDF, 284 kb), podmienky z minulého roka zostali zachované - okrem jedinej - boli povolené spoločné poľovačky na Poľane.
Tak ako my s týmto spiatočníckym krokom nesúhlasí ani Štátna ochrana prírody:
Informácia od Štátnej ochrany prírody ohľadom stanovenia podmienok lovu vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2016/2017