Oslavujeme 20 rokov od vzniku našich rezervácií Vlčia a Rysia

Krátka, ale zato radostnejšia správa: dňa 1. apríla 2004, t. j. pred 20 rokmi, boli vyhlásené naše súkromné rezervácie.
Les, ktorý je 1. súkromnou rezerváciou Vlčia, je na Čergove a kúpili sme ho vďaka vašej podpore akcie Kúp si svoj strom, ktorá stále pokračuje. Les v Strážovských vrchoch, ktorý je dnes 2. súkromnou rezerváciu Rysia, sme dostali ako štedrý dar od rodiny MUDr. Eduarda Satinu z Kokavy nad Rimavicou. Všetkým ďakujeme!