Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Oslavujeme 20 rokov od vzniku našich rezervácií Vlčia a Rysia

Krátka, ale zato radostnejšia správa: dňa 1. apríla 2004, t. j. pred 20 rokmi, boli vyhlásené naše súkromné rezervácie.
Les, ktorý je 1. súkromnou rezerváciou Vlčia, je na Čergove a kúpili sme ho vďaka vašej podpore akcie Kúp si svoj strom, ktorá stále pokračuje. Les v Strážovských vrchoch, ktorý je dnes 2. súkromnou rezerváciu Rysia, sme dostali ako štedrý dar od rodiny MUDr. Eduarda Satinu z Kokavy nad Rimavicou. Všetkým ďakujeme!