Mestské lesy

Za košické lesy

V nedeľu 11. 9. v košickom kine Úsmev Lesoochranárske zoskupenie VLK koncertom umelkyne Ivany Mer a verejnou diskusiou s Jurajom Lukáčom, odštartovalo novú kampaň za reformu hospodárenia v mestských lesoch. 19 000 hektárov prevažne jedľovo-bukového lesa vo vlastníctve mesta Košice predstavuje 1% všetkých slovenských lesov, a teda najväčší neštátny les na Slovensku.

Výzva k hlasovaniu o osude Bratislavského lesoparku


Zachráňme Železnú studienku a Vydricu!

Návštevníci lesoparku!

- Chcete i v nasledujúcich rokoch vidieť kamióny plné vyrúbaných stromov, ako miznú z nášho lesoparku?
- Chcete sa naďalej prechádzať či bicyklovať po ťažbe rozjazdenými a zablatenými chodníkmi?
- Chcete naďalej, aby obľúbené miesta vašich rodinných výletov, boli súčasťou poľovného revíru?
- Chcete uskakovať autám a neustále strážiť deti a psíky pred nehodou?

Poslanci nepodporili vyšší stupeň ochrany prírody v bratislavských mestských lesoch

Na svojom včerajšom zasadnutí poslanci mestského zastupiteľstva rokovali aj o 11 000 -ovej petícii občanov za vyhlásenie Prvej mestskej rezervácie – Evolučného parku Pramene Vydrice na území bratislavských mestských lesov. Tento zámer, ktorý je v rámci európskych miest unikátom, sa bratislavskí ochranári usilujú dosiahnuť už 8 rokov.

2009 - PREDAJ MESTSKÝCH LESOV PRI SÍDLISKU ŤAHANOVCE

ZAČIATOK KAUZY..

31. marca 2009 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo na druhý pokus predaj 50 hektárov mestského lesa pri sídlisku Ťahanovce neznámej spoločnosti Fordin (na obrázku). Udialo sa tak bez dodržania predpísaných postupov a na základe nepravdivých a chýbajúcich informácií.

Problémom nás, obyvateľov sídliska, nie je zmena obhospodarovateľa lesa, ale netajený zámer nového vlastníka les zlikvidovať, a pre mnohých aj plánovaná výstavba nedefinovaného obchodno-zábavného centra na jeho mieste.

ČO VIETE O PREDAJI?

Takýto radikálny zásah natoľko ovplyvní kvalitu života každého z nás, že si zaslúžime byť aspoň úplne a pravdivo informovaní. Či je tomu tak, posúďte sami podľa nasledujúcich materiálov. Na oficiálnej sídliskovej web-stránke sidliska Ťahanovce nenájdete nič.
Ak aj Vás nasledujúce informácie prekvapujú a odmietate sa stať rukojemníkmi nepredvídateľných dopadov biznisu investora a našich volených predstaviteľov, nerezignujte!

Pokiaľ nie je podpísaná kúpna zmluva, nič nie je predané a stratené!

ČO S TÝM VIEME ROBIŤ?

1. Nič –spoliehať sa, že investor nás má rád a najlepšie vie, čo chceme
2. Žiadať záruky - keď riskuje investor, nesmie nás vtiahnuť do obchodného rizika
3. Klásť otázky tým, ktorých sme volili a ktorí nás v rozhodovaní zastupujú
4. Hodnotiť kompetentných podľa kritérií bežných v slušnej spoločnosti: informovanosť, občianska participácia na rozhodovaní
5. Vyvodzovať zodpovednosť – náprava, odvolania, náhrada škody, voľby, ....